-117001500818844326
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
802763244557200687
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
-4710356251046182336
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
Previous Next Play Pause
1 2 3

Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu

w wysokości 1 391 028 zł

W dniu dzisiejszym Pani Elżbieta Abramczyk – Burmistrz Myszyńca wraz z Panią Agatą Anną Kobus -Skarbnik Gminy podpisały umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Janinę Orzełowską i Panią Elżbietę Lanc – Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” na kwotę 1 391 028,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2023r. i  zostanie sfinansowana z dwóch źródeł, bez udziału środków budżetu gminy, tj.: szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 2 656 065,05 zł, z czego  kwota 1 391 028,00 zł zostanie sfinansowana ze środków PROW 2014-2020, a kwota 1 265 037,05 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Logo Programu Logo Polski Ład