Myszyniec, dnia 01.01.2023r.

Komisariat Policji w Myszyńcu

 

 Plan Priorytetowy

Rejon dzielnicy nr 22 KP Myszyniec

Okres czasu od 01.01.2023r  – 30.06.2023r

 

Dzielnicowy st. asp. Tomasz Jędrzejczyk w pierwszej połowie 2023 roku, przeprowadza działania priorytetowe w miejscowości Pełty rejon szkoły, placu zabaw  gdzie gromadzi się młodzieży, która zaśmieca powyższy obiekt jak również dochodzi do wybryków chuligańskich.

Założony cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Pełty, Samorząd UM w Myszyńcu,

Podmioty współpracujące:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu,

Rada Miejska w Myszyńcu