OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ W RAMACH SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO
PO PREFERENCYJNEJ CENIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 14a. ust.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.), Gmina Myszyniec od 16 maja 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową w ramach sprzedaży paliwa stałego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 95,25 ton:

  • gruby (orzech, frakcja 25-50 mm) w ilości 27,36 ton
  • groszek (frakcja 5-25 mm) w ilości 67,89 ton

Odbiór paliwa stałego będzie możliwy w jednym z trzech punktów po dokonaniu płatności.

Cena za tonę paliwa stałego wynosi:

  • przy zakupie do 3 ton - 1 900 zł,
  • przy zakupie powyżej 3 ton – 1 800 zł,
  • przy zakupie minimum 10 ton – 1 700 zł.

W trakcie sprzedaży końcowej nie będzie obowiązywał limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Zapis ten dotyczy również osób, które zakupiły wcześniej paliwo stałe. Dodatkowo osoba fizyczna będzie miała możliwość zakupić węgiel w dowolnej gminie, na podstawie wystawionego zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.)

Sprzedaż końcowa w ramach sprzedaży paliwa stałego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych będzie trwać najpóźniej do 31 lipca 2023 roku, bądź do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.