dsc08187_normal
Podpisanie umów na 8 projektów
dsc08191_normal
Podpisanie umów na 8 projektów
dsc08233
Podpisanie umów na 8 projektów
Previous Next Play Pause
1 2 3

7 marca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, w imieniu Gminy Myszyniec, Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agaty Anny Kobus podpisała umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach:

  1. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wykrot” na kwotę 15 000,00 zł.
  2. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pod nazwą” Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary” na kwotę 15 000,00 zł.
  3. Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zadanie pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec” na kwotę 500 000,00 zł.
  4. „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na zadanie pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Myszyniec” na kwotę 19 662,00 zł.
  5. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024” na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Myszyniec” na kwotę 200 000,00 zł.
  6. „Mazowsze dla Straży Pożarnych- edycja 2024” na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 29 350,00 zł.
  7. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na zadanie „Wykonanie robót budowlanych dotyczących pawilonu sportowego przy stadionie sportowym w Myszyńcu” na kwotę 226 406,00 zł.
  8. Programu Wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na zadanie „Modernizacja kotłowni w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu” na kwotę 200 000,00 zł.

Łączna kwota Województwa Mazowieckiego dla Gminy Myszyniec wyniosła 1 190 418,00 zł.