Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,

W tym roku w sierpniu minie 25 lat jak Myszyniec odzyskał prawa miejskie. Z tej okazji wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu herbu i flagi oraz pozostałych insygniów samorządowych, zgodnych z zasadami heraldyki. W tym celu została podpisana umowa na przygotowanie projektu herbu i flagi Myszyńca z Panem Robertem Fidurą, specjalistą w tej dziedzinie, który w swoim dorobku ma zaprojektowanych kilkadziesiąt herbów i flag gmin i miast.

Dotarliśmy do informacji, które wskazują, że herb którym się obecnie posługujemy (zielona jodła z brązowym pniem na niebieskim tle z brązową bordiurą – Rys.1) został zaprojektowany w 1847 roku tj. w okresie zaboru rosyjskiego. Obowiązujące przepisy heraldyczne w Polsce nie dopuszczają aby taki herb mógł być uznany za herb Myszyńca. Dlatego zostały zaprojektowane 2 herby z krótkim uzasadnieniem-opisem Pana Roberta Fidury.

Rysunek 1: Obowiązujący herb gminy Myszyniec

Chciałbym abyście Państwo wypowiedzieli się, który projekt herbu najlepiej oddaje historie i tradycję naszego miasta. Bardzo proszę mieszkańców o opinie i uzasadnienie swojego wyboru. Ostatecznie wybrany projekt herbu przez Radę Miejską będzie opiniowany przez Komisję Heraldyczną powołaną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz Myszyńca

/-/Bogdan Glinka

 

OPIS – UZASADNIENIE PROJEKTÓW HERBU MYSZYŃCA

Zgodnie z wymogami prawnymi, nowo ustanawiane herby gmin i innych samorządów muszą powstawać w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i lokalną tradycją historyczną. Herby nawiązywać mogą w szczególności do dawnych właścicieli danych terenów, z naciskiem na najdawniejszych lub szczególnie zasłużonych.

W związku z tym zaproponowany projekt herbu dla gminy Myszyniec zawiera motyw kapliczki oraz elementu godła zakonu Jezuitów (Rys.2) Myszyniec rozwinął się bowiem jako osada przy misji jezuickiej w Puszczy Kurpiowskiej, zaś ośrodkiem tej misji była na początku jedynie drewniana kapliczka. Kapliczka w herbie ma otwarte wejście, jako symbol zaproszenia do przyjęcia wiary katolickiej. Barwy herbu – złota i zielona mogą być odczytywane jako nawiązanie do Puszczy Kurpiowskiej i tradycyjnego zajęcia Kurpiów, jakim było bartnictwo (złoty kolor miodu).

Rysunek 2: Projekt herbu gminy Myszyniec

                Niestety wydaje się, że odrzucić trzeba obecnie obowiązujący herb (rys.1). Herb ten przedstawia w polu błękitnym jodłę zieloną z brązowym pniem i nawiązuje do projektu herbu miasta powstałego w 1847 roku w rosyjskiej heroldii na potrzeby tzw. Albumu Heroldii Królestwa Polskiego. Problemy z tym herbem są następujące:

  1. Położenie barwy zielonej na błękitną łamie zasadę alternacji heraldycznej, zgodnie z którą barwy (zielona, błękitna, czerwona) nie można kłaść na barwę, tylko na metal (złoto, srebro czyli żółć i biel). Wyjątek stanowi barwa czarna. Wynika to z konieczności utrzymania właściwego kontrastu w herbie,
  2. Barwa brązowa nie zalicza się do klasycznych barw heraldycznych (zielona, błękitna, czerwona, czarna),
  3. Herb powstał w zaborczej heroldii, narzucony przez Cara,
  4. Herb nawiązuje jedynie do warunków przyrodniczych, nie sięga zbyt głęboko w lokalną tradycję historyczną.

Problemy numer 1 i 2 można rozwiązać przeprojektowując herb, tj. umieszczając drzewo na polu srebrnym oraz dając czarną barwę pnia (Rys.3). Problem numer 3 ma być może pomniejszą wagę, ponieważ herb nie zawiera żadnej wrogiej czy uwłaczającej symboliki. Pozostaje problem numer 4. Wprawdzie herb jest „historyczny” w tym sensie, że ma ponad 170 lat, ale historia Myszyńca jest przecież dłuższa (ponad 350 lat sięgająca roku 1654). W nowym projekcie do warunków przyrodniczych nawiązanie jest subtelniejsze, poprzez barwę pola.

Rysunek 3: Próba dostosowania obecnie obowiązującego herbu do współczesnych standardów