herb polski i flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że liczba uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 zwiększa się o 1 osobę z niepełnosprawnością. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Programu z  13 na 14 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 306 183,60 zł

Całkowita wartość wynosi 309 183,60 zł