Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach od 17 do 27 lipca 2018r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 350,00zł. Zapisy przyjmowane są do 25 czerwca 2018r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30. Liczba miejsc ograniczona.