52333014_2431652956863115_8457596255789383680_o_2431652953529782
52392498_2431652623529815_4683254767877619712_o_2431652616863149
52486574_2431652776863133_7345379788334301184_o_2431652770196467
52594425_2431652763529801_1167221765722603520_o_2431652760196468
52669963_2431652596863151_6096272001507262464_o_2431652593529818
52678113_2431652943529783_8659391110893797376_o_2431652936863117
52684478_2431652610196483_3643213318866337792_o_2431652606863150
52688573_2431653146863096_7846428796184952832_o_2431653133529764
52698768_2431652903529787_1980594717959651328_o_2431652896863121
52706384_2431653083529769_2744987532440633344_o_2431653080196436
52746969_2431653023529775_1501329616730587136_o_2431653020196442
52944360_2431653220196422_9139572577755201536_o_2431653206863090
53117740_2431652726863138_7114197298111840256_o_2431652720196472
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W dniu 21 lutego 2019 r. w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi i Folklorystami.

Wszystkich przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca.

Po przywitaniu wszyscy zebranie obejrzeli i wysłuchali prezentację artystyczna w wykonaniu dziecięcego Zespołu „Kurpiaki”, działającego przy RCKK w Myszyńcu oraz dzieci wraz z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej z Wykrotu.

 Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości:  Pani Marii Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Mirosława Grzyba – Prezesa Związku Kurpiów, Arkadiusza Lewandowskiego – Operatora z „Kurpiowskiej Krainy” w Wykrocie, Krzysztofa Parzychowskiego - Wice Starosty Ostrołęckiego, Zdzisława Bziukiewicza z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Władysława Gwiazdy- twórcy ludowego z Wolkowych oraz Czesławy Kaczyńskiej – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Wszyscy zgodnie podkreślali ważną rolę twórców ludowych i ich znaczenie
w podtrzymywaniu tradycji ludowych. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Mirosława Augustyniaka na ręce Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk przekazał okolicznościowy list od Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym Marszałek wyraził wdzięczność za upowszechnianie unikatowego dorobku twórców ludowych i wspieranie niezwykle cennej działalności etnograficznej na tym terenie. Doceniając szczególną rolę nauczycieli folklorystów Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odznaczył medalem pamiątkowym Pro Mazovia: Mariannę Danutę Gnoza, Elżbietę Drężek, Elżbietę Bożenę Gwiazdę, oraz Czesława Drząszcza zasłużonego harmonistę. Natomiast dyplomem uznania Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował: Teresę Czajkowską, Irenę Mamajek, Barbarę Jachimczyk, Izabelę Kobus, Mariannę Tańską, Teresę Filipczyk oraz Mariusza Pliszkę  doceniając ich rolę
w pielęgnowaniu folkloru i krzewieniu kultury Kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Zdzisław Ścibek – dyrektor RCKK w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym
i folklorystom za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie współpracy z twórcami i folklorystami  na 2019 r. 

Zebrani na spotkaniu twórcy ludowi, folkloryści oraz zaproszeni gości gromkimi owacjami poparli wniosek zgłoszony przez dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, by uczcić pamięci nieodżałowanego piewcy Kurpiowszczyzny Świętej Pamięci Stanisława Sieruty poprzez nadanie jego imienia cyklicznej imprezie „Jarmark Kurpiowski”. Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez dyrektora RCKK była potrzeba ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Myszyńca”. Wniosek w tej sprawie złożono na ręce Pani Elżbiety Abramczyk – Burmistrz Myszyńca.

Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą połączoną z zabawą ludową na Kurpiowską nutę.