Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 1200.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Projekty mające szanse na otrzymanie dofinansowania:

  • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
  • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans;
  • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

 

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą, podobnie jak w roku ubiegłym, 261 000 zł, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest około 130 500 zł, na ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych” 18 000 zł, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” 112 500 zł.

Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy (maj-październik 2019)

 

Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków;

II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą.

Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym i na stronie www.mazowszelokalnie.pl