Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk spotkała się z sołtysami, jeszcze raz pogratulowała wyboru i prosiła o współpracę dla dobra mieszkańców gminy.

            Na spotkaniu omówiono szczegółowo sprawy dotyczące m.in.

  • - akcji „Sprzątania Świata-Gminy
  • -segregowania śmieci
  • - programu dla sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019”