Sprawozdanie merytoryczne z organizacji przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego pod nazwą „XXX Jarmark Kurpiowski”,

który odbył się 19 maja 2019  roku w Myszyńcu.

 

  W dniu 19 maja 2019 roku w Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się XXX Jubileuszowy Jarmark Kurpiowski.

W imprezie wzięli udział soliści, grupy śpiewacze, ludowe zespoły folklorystyczne, kapele, twórcy ludowi oraz licznie zgromadzona publiczność.

Impreza została zorganizowana przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współorganizacji z:

- Gminą Myszyniec z siedziba w Myszyńcu.

- Województwem Mazowieckim w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;

- Powiatem Ostrołęckim z siedziba w Ostrołęce, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce;

W ramach imprezy odbył się:

- Przegląd zespołów ludowych, kapel, solistów i grup śpiewaczych z terenu Kurpiowszczyzny.

W przeglądzie wzięło udział około 180 wykonawców. Celem konkursu była konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno – wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców, uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych oraz promocja twórczości wokalnej i kapel.

- Konkurs twórczości ludowej skierowany do dzieci i młodzieży pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”.

Konkurs obejmował podstawowe dziedziny twórczości ludowej na Kurpiach: wycinanka, bibułkarstwo, pieczywo obrzędowe i konkurs wiedzy o Kurpiach. Celem konkursu było krzewienie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział około 100 młodych uczestników.

- Warsztaty twórczości ludowej:

W warsztatach wzięło udział 10 ludowych artystów, którzy przeprowadzili warsztaty w następujących dziedzinach rękodzieła ludowego: wycinanka, kierce, bibułkarstwo, wiklinarstwo, ceramika, koronka, haft, rzeźba i pieczywo obrzędowe.                              Celem warsztatów było praktyczne uczestnictwo w różnych formach kurpiowskiej twórczości ludowej skierowane do szerokiego grona odbiorców – ludności miejscowej oraz licznie przybyłych gości.

- Koncert Susanny Jary.

Susanna Jara to wokalistka, kompozytorka, aranżerka i autorka tekstów, która wykonuje zróżnicowany i szeroki repertuar muzyczny, od poezji śpiewanej i muzyki inspirowanej kulturą ludową po muzykę klasyczną. Wokalistka wraz z zespołem wykonała koncert pt. „Pieśni Słowian”, składający się z pieśni ludowych oraz własnych autorskich kompozycje we współczesnych aranżacjach i fuzji gatunkowej.

- Opracowanie i druk publikacji „30 lat Jarmarku Kurpiowskiego”.

Publikacja w ilości 300 egzemplarzy zawiera krótkie informacje tekstowe oraz zdjęcia z poszczególnych edycji Jarmarku Kurpiowskiego. Publikacja została nieodpłatnie rozdana uczestnikom konkursu, twórcom ludowych i zaproszonych gościom.

„XXX Jubileuszowy Jarmark Kurpiowski” został dofinansowany ze środków: 

- Gminy Myszyniec

- Województwem Mazowieckim w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ;

- Powiatu Ostrołęckiego z siedziba w Ostrołęce.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego                             w Myszyńcu, składa podziękowania za wsparcie finansowe współorganizatorom wydarzenia oraz  dziękują wszystkim zespołom, solistom,  twórcom, gościom                                  i publiczności za udział w imprezie.