Dnia 30 października 2019 r. w Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim. Jednym z prezentowanych przedsiębiorstw była Spółdzielnia Socjalna Myszynianka  reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Muracha. Podczas prezentacji prezes spółdzielni przybliżył historię „Myszynianki” oraz najczęściej wykonywanych usług na terenie miasta i gminy Myszyniec. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka na początku roku skorzystała ze wsparcia Fundacji Fundusz Współpracy z projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznych w subregionie ostrołęckim.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Myszynianka.