Dnia 22 lipca 2019 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę o dofinansowanie z Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego  z p. Elżbietą Lanc i p. Janiną Orzełowską na przygotowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyniec”. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 w wysokości 7 500,00 zł. Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, w tym również dotyczy to gminy Myszyniec. Potrzeba opracowania takiego dokumentu wynika z uchwalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony powietrza. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 15 listopada 2019 roku.