Miasto i Gmina

SDS w Białusnym Lasku

Środowiskowy Dom Samopomocy

Białusny Lasek 19
07- 430 Myszyniec

Telefon/ fax: 29 77 21 080

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Typ: A i B, Liczba miejsc: 25

Placówka funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w
godzinach  7.30 – 16.00


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku został powołany Uchwałą Nr XX/140/97 Rady Gminy w Myszyńcu z dnia 27 marca 1997 roku.

Jest placówką dziennego pobytu i przeznaczony dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi:

w tym;

 1. Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 2. Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Osoby zainteresowane przyjęciem do ŚDS zgłaszają się bezpośrednio do placówki, gdzie zostają poinformowani o warunkach przyjęcia. Uczestnik i jego opiekun mają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania ośrodka, zwiedzenia pomieszczeń. Kierownik lub pracownik  przedstawia ofertę Domu – rodzaje prowadzonych terapii, treningów, usług a także prawa i obowiązki uczestników.

Celem Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dziennego pobytu w placówce, polegającego głównie na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Ważnym elementem pracy  Domu jest integracja osób ze społecznością lokalną poprzez ich aktywizację. Jako placówka włączamy się do aktywnego udziału i współorganizacji imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie naszej gminy m.in. Miodobranie Kurpiowskie, festyny, kiermasze. Organizujemy wycieczki, wyjazdy do kina, spotkania z rodzicami, opiekunami i władzami gminy. Pomagamy uczestnikom w dotarciu do lekarzy, poradni specjalistycznych. Wyjazdy te niejednokrotnie łączymy ze zwiedzaniem lub korzystaniem z atrakcji danego miasta.

Jedną z atrakcji dla naszych uczestników są rowery, które wykorzystujemy w okresie wiosenno – letnio – jesiennym. Korzystamy również z bogactwa otaczających nas lasów. I tak wyjeżdżamy na zbiór jagód, grzybów czy innych darów lasu np.  szyszki czy mech do terapii zajęciowej. Oprócz tego posiadamy działkę wokół budynku, która jest dla nas podłożem do prowadzenia zajęć, jak też spędzania czasu wolnego, mały warzywnik. Mamy też  miejsce do wspólnego grillowania czy pieczenia kiełbasek na ognisku.

W ciągu roku wielokrotnie wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego na różnego rodzaju zawody, spartakiady, turnieje i imprezy integracyjne.

Środowiskowy Dom Samopomocy zaadaptowany jest z części budynku Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku. Teren od strony frontowej budynku zagospodarowany jest zielenią niską i wysoką, komunikacja wewnętrzna jest utwardzona kostką betonową. Usytuowanie ŚDS zapewnia spokój i bezpieczeństwo jego uczestnikom. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia Domu są funkcjonalne i pozwalają na swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym.


W Środowiskowym Domu Samopomocy w Białusnym Lasku dla uczestników typu A i B świadczone są następujące usługi o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Obejmują w szczególności:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, który obejmuje:

 • trening umiejętności praktyczno – technicznych, w tym: trening prania, prasowania, konserwacji obuwia i odzieży, przyszywania guzików i naprawy odzieży, trening sprzątania i dbania o rośliny.
 • trening kulinarno – budżetowy, w tym: nauka estetycznego nakrywania do stołu, nauka przygotowywania prostych posiłków, poznawanie nowych przepisów kulinarnych i zasad zdrowego odżywiania się, nauka obsługi sprzętu AGD, planowanie zakupów na cały dzień, weekend  lub tydzień, pogadanki nt. sposobów i form oszczędzania. W ramach tego treningu Uczestnicy Domu wraz z opiekunem przygotowują gorący  posiłek, który jest konsumowany przez wszystkich obecnych w placówce.
 • trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny – celem tych zajęć jest uświadomienie uczestnikom swoich potrzeb oraz konieczności dbania o własną higienę osobistą.

2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, czasopismami, audycjami telewizyjnymi, radiowymi, Internetem, grami i zabawami edukacyjno – towarzyskimi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne spacery, wyjazdy na wycieczki i imprezy.

3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

4. Trening interpersonalny i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury.

5. Poradnictwo psychologiczne - zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.

6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

8. Niezbędną opiekę, w szczególności uczestnicy z niepełnosprawnością sprzężoną.

9. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

10.Zajęcia relaksacyjne  - realizowane są poprzez aromaterapię, bajkoterapię, muzykoterapię, wizualizacje, koloroterapię.

Dodatkowo codziennie prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe.


W placówce prowadzona jest również terapia zajęcia w następujących pracowniach:

 1. pracownia ceramiczno – stolarska, w tym: praca z gliną, gipsem, sklejką i drewnem, wycinanie elementów  i tworzenie z nich prac, wypalanie w sklejce.
 2. pracownia edukacyjno – komputerowa, w tym: nauka i utrwalanie pisowni i czytania, obsługa podstawowych programów komputerowych, urządzeń biurowych, korzystanie z Internetu.
 3. pracownia robótek ręcznych, w tym: wyszywanie serwetek, robienie na drutach, wyplatanie z wikliny papierowej, robienie kwiatów z bibuły, nauka szycia ręcznego i na maszynie.
 4. pracownia plastyczna, w tym: wyklejanie, ozdabianie różnych przedmiotów, tworzenie kartek okolicznościowych, wykonywanie prac z masy solnej i papierowej.

 Dodatkową formą wsparcia dla uczestników naszego Domu  są zajęcia logopedyczne i dogoterapia.

Placówka dysponuje samochodem 9- osobowym marki Renault Trafic dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.


Kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku tworzą:

Kierownik – Elżbieta Józefowicz

Terapeuci i opiekunowie: Jadwiga Polak, Przemysław Osowiecki, Anna Kur, Monika Bruździak, Iwona Chorążewicz

Pracownik socjalny i ds. kadr – Sylwia Rolka

 


Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku 19, 07-430 Myszyniec
 2. Inspektorem ochrony danych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.el. 507 054 139
 1. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w celu realizacji pomocy społecznej, działając na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. Zbieranie dodatkowych danych osobowych (jak np. wizerunek) odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna i może być odwołana. Kwestie wykorzystania wizerunku reguluje dodatkowo art. 81 Prawa autorskiego.
 2. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
 3. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy oraz instytucje, których udostępnienie wynika z przepisów prawa.
 4. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawienia, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 5. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO)
 6. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o.

z siedzibą w Myszyńcu

Prezes Zarządu: Tadeusz Lipka

tel.: 503045847

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres:
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec
Tel.: 029 77 21 142

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z.o.o.  z siedzibą w Myszyńcu funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2021 r.  Spółka powstała zgodnie z Uchwałą nr XIII/141/20 Rady Miejskiej w  Myszyńcu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego.

Właścicielem Spółki jest Gmina Myszyniec, którą reprezentuje Burmistrz Myszyńca.

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której pierwszoplanowym celem jest realizowanie zadań własnych Gminy Myszyniec.

 

 
 
Powered by Phoca Download

Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania:

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 2. Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 5. Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie 
  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 6. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, oraz  cywilnej oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce
 9. 9.        Wypełniony formularz  informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się 
  o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Każda kopia dokumentu powinna być potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku:

 

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

I piętro, pokój nr 17

 

lub dokumenty wraz z załącznikami przesłać pocztą na w.w adres.

 

Termin składania wniosków:

 1. Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce  za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji..

Uwagi:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Myszyniec, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Myszyńca, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 j.t.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015r. poz. 1264 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1117).
 8.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 j.t.).
 9.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014r. poz. 1502 j.t.).
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1830 j.t.).
 11.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 12.  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

 

 
 
Powered by Phoca Download

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA O GRUNTACH

INFORMACJA O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

 
Powered by Phoca Download