Ośrodek Terapii Uzależnień w Ostrołęce

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny -
07-410 Ostrołęka,  Aleja Jana Pawła II 120,

 tel. (29) 760-31-99 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 8:00 do 15:30 tel. 29 760 31 99

 

Do Poradni można rejestrować się telefonicznie i osobiście.

Oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych

Leczenie uzależnień obejmuje uzależnienie od: alkoholu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych zażywanych naprzemiennie, leków uspokajających oraz hazardu. Pacjenci są kwalifikowani do terapii po odbyciu wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry, bądź psychologa, lub specjalisty psychoterapii uzależnień.

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, czyli leczenie w warunkach stacjonarnych

Świadczenia zdrowotne w COTUA udzielane są osobom z rozpoznaniami:

 • Uzależnienia od alkoholu
 • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (niewymagających innych specjalistycznych form leczenia)
 • Uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (niewymagającymi innego specjalistycznego leczenia)
 • Uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych, które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego
 • Hazardu patologicznego

Przyjęcie do Oddziału Całodobowego odbywa się na terenie Ośrodka, na podstawie skierowania wydanego przez lek. psychiatrę, lub lekarza rodzinnego, po uprzednio odbytej kwalifikacji w Poradni Leczenia Uzależnień.

Program Terapeutyczny

Program leczenia trwa przez 8 tygodni. Terapia obejmuje następujące metody pracy:

 1. Psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu i zdrowienia.
 2. Psychoterapia grupowa:
  • Grupa Osobistych Planów Terapii,
  • Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich,
  • Praca nad rozpoznaniem swojego uzależnienia,
  • Budowaniem tożsamości osoby uzależnionej,
  • Rozpoznaniem destrukcji alkoholowej,
  • Rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 3. Psychoterapia indywidualna.
 4. Badanie i konsultacje psychiatry, w razie potrzeby także innych specjalistów, niezbędne badania diagnostyczne.
 5. Spotkania społeczności terapeutycznej oddziału.
 6. Podsumowanie odbytej w COTUA terapii i skierowanie pacjenta do leczenia w etapie pogłębionym.

Poradnia Leczenia Uzależnień, czyli leczenie w warunkach ambulatoryjnych

Pacjenci zgłaszający się do placówki, w pierwszej kolejności przechodzą, tzw. wizyty diagnostyczne, w celu rozpoznania problemu, potwierdzenia Zespołu Uzależnienia. Porada diagnostyczna odbywa się u psychologa, bądź specjalisty psychoterapii uzależnień. Kolejną poradę diagnostyczną pacjent odbywa u lekarza psychiatry.

Efektem wizyty diagnostycznej jest postawienie rozpoznania, poinformowanie pacjenta, co oznacza rozpoznanie i przedstawienie oferty terapeutycznej, a w związku z tym ustalenie z pacjentem i często także z jego rodziną odpowiedniej formy leczenia.

Terapia uzależnienia odbywa się w warunkach ambulatoryjnych LUB w warunkach stacjonarnych, czyli Oddziału Całodobowego.

Oferta terapeutyczna Poradni Leczenia Uzależnień

 • Terapia uzależnień prowadzona jest w ramach terapii indywidualnej i grupowej.
 • Stosowanie wobec pacjentów uzależnionych od alkoholu Anticolu i Esperalu nie jest praktykowane w placówce od 2002r. Leczenie osób uzależnionych w OTUA w Ostrołęce odbywa się wyłącznie za pomocą psychoterapii, która jest metodą leczenia uznaną przez Ministerstwo Zdrowia i w całości refundowaną przez NFZ.

Osoba zakwalifikowana do leczenia w warunkach ambulatoryjnych zostaje skierowana do terapii indywidualnej oraz grupowej. W początkowym etapie leczenia pacjent odbywa spotkania indywidualne z terapeutą w celu zrozumienia, na czym polega terapia, ustalenia warunków leczenia i przygotowania się do włączenia do grupy terapeutycznej.

Terapia grupowa w Poradni odbywa się w trzech etapach. Grupa terapeutyczna liczy do 12 osób.

Etap I – terapia intensywna, nazywana przez pacjentów podstawową, trwa przez około pół roku. Grupa terapeutyczna spotyka się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godz. 16.30 – 19.30 i jest prowadzona przez psychologa oraz terapeutę uzależnień.

Etap II – terapia pogłębiona, nazywana przez pacjentów terapią zaawansowaną, jest prowadzona w dwóch etapach. Najpierw pacjenci zgłaszają się do grupy "zapobiegania nawrotom choroby", gdzie uczą się, co oznacza nawrót w uzależnieniu, jak go rozpoznawać, w jaki sposób mu zapobiegać. Grupa terapeutyczna spotyka się raz w tygodniu. W placówce funkcjonują równolegle dwie grupy zapobiegania nawrotom. Jedna w każdy poniedziałek, w godz. 17.00 – 20.00, druga w każdą środę, w godz. 16.00-19.00.

Po ukończeniu cyklu terapii dotyczącej nawrotów w uzależnieniu pacjenci są kwalifikowani do terapii w tzw. grupie pogłębionej. Jest to ostatni etap terapii dla osób uzależnionych, trwa od 10 do 12 miesięcy. Grupa terapeutyczna ma charakter zamknięty, co oznacza, że po zakwalifikowaniu 12 osób do terapii nie może w trakcie trwania grupy dołączyć nowa osoba.

W placówce pracują równolegle dwie grupy terapii pogłębionej. Jedna w każdą środę w godz. 17.00 – 20.00, druga w każdy czwartek, w godz. 17.00-20.00.

Do etapu terapii pogłębionej, już na etapie grupy zapobiegania nawrotom choroby kwalifikowane są osoby, które ukończyły terapię na etapie podstawowym zarówno w warunkach poradnianych, jak i oddziału całodobowego.