Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 28.02.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

Na spotkaniu:

  • omówiono cele i harmonogram pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji,
  • przeprowadzono jakościową analizę stanu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych z listy zawartej w aktualnie obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji,
  • uzgodniono wstępnie jednostki delimitacyjne gminy.