Zdjęcie ze spotkania

W dniu 25.03.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

Na spotkaniu:

  • - omówiono wybrane wyniki analiz wstępnych,
  • - przedstawiono refleksje nad dodatkowymi negatywnymi zjawiskami obserwowanymi na terenie gminy,
  • - zaproponowano potencjalne pomysły na ograniczenie lub eliminację tych zjawisk.