OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU

W dniu 26 września 2023 r. ogłoszony został przetarg na Budowę placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Termin składania ofert to 11.10.2023 r. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie placu rekreacyjno-sportowego, dla którego zaprojektowano następujące urządzenia rekreacyjne oraz sprawnościowe: ścieżka zdrowia, zestaw rekreacyjny, drabinka, pomost, stoły do tenisa stołowego, gry podwórkowe, tablica do rysowania kredą oraz ścianka wspinaczkowa. Dodatkowo zlokalizowane będą ławki oraz kosz do segregacji. Na terenie placu zaprojektowano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz nawierzchnię betonową pod gry podwórkowe.

Zadanie zostanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 205.517,00 zł.


WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ

Zgodnie z uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22.02.2023 r. zostały zarządzone wybory do Izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na 24.09.2023 r. stosownie do w/w uchwały oraz uchwały nr 13/6/2023 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w wyborach do rady powiatowej Mazowieckiej Izby rolniczej Gmina Myszyniec stanowi dwumandatowy okręg wyborczy nr 125. Zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych wybory na terenie gminy Myszyniec nie odbędą się z racji zgłoszenia swojej kandydatury przez 2 osoby, które odpowiadały liczbie mandatów. W związku z tym, za wybranych do rady powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej z naszego okręgu są panowie: Piórkowski Stanisław i Robert Rydel.

Z-ca Burmistrza Myszyńca

 /-/ Stanisław Ścibek