Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków państwowych funduszy celowych

Tablica informacyjna

W dniu 13.02.2024 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 306 183, 60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 309 183, 60 zł

Tablica informacyjna

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego kwotą  1 076 180,00 zł.

Tablica informacyjna

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości  Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot” współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego,  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego kwotą  1 782 729,00 zł.

„Modernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu” - Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Tablica informacyjna

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec” - Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Tablica informacyjna

flaga polskiOśrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że liczba uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zwiększa się o 5 osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z dużego zainteresowania usługami asystencji osobistej. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Programu z 39  na  44 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88 zł

Całkowita wartość wynosi 691 782,88 zł

Tablica informacyjna

W dniu 27.02.2023 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88

Całkowita wartość wynosi 691 782,88

Tablica informacyjna

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.