Myszyniec, dn. 21.06.2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego komisji.
  2. Analiza planowanych remontów i budowy nowych obiektów na terenie miasta
    i gminy Myszyniec.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  4. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
  5. Zaopiniowanie uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej.
  6. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej:

/-/  Sławomir Archacki