PRZEWODNICZĄCY                                                                     Myszyniec, dn. 26.04.2023 r.
KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej.
  2. Analiza wpływu podwyżek cen energii w 2023 r. na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza placówek oświatowych.
  3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji:

 /-/ Marek Trzciński