Gmina Myszyniec informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy Myszyniec zostały rozstawione pojemniki na ubrania, pościel, buty itp.

Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi ogólnopolską akcję zbiórki odzieży, a środki pozyskane z ich sprzedaży przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Projekt ten również wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o zachowanie ładu i porządku na terenie wokół.