Informujemy, że Urząd Miejski w Myszyńcu rozpoczął pracę nad sporządzeniem inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej. W ramach programu „2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość otrzymania pełnego dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

W związku z tym prosimy rolników posiadających ww. odpady z działalności rolniczej i zainteresowanych udziałem w tym bezpłatnym programie o wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,  pokój nr 17, w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

We wniosku należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podanie ilości odpadów pozwoli określić zapotrzebowanie na tę usługę w naszej gminie.

Pobierz:

 

W związku z planowaną organizacją publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Myszyniec informuję, że do dnia dzisiejszego nie doszło do podpisania umów o świadczenie usług w tym zakresie przez przewoźników.

  1. Linia nr 1: Myszyniec – Krysiaki – Myszyniec przez Zawodzie – Niedźwiedź – Krysiaki – Wolkowe będzie realizowana od dnia 15.10.2019 roku bez dofinansowania z budżetu gminy, we własnym zakresie przez prywatnego przewoźnika.
  2. W zakresie uruchomienia linii nr 2: Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk – Wykrot – Drężek nie  zapadła ostateczna decyzja, o wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk