Nieprzypisane

Burmistrz Myszynca

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Miejski w Myszyńcu od dnia 21 kwietnia 2021 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów zgodnie z §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z  2021 r. poz. 512 z poźń. zm.) oraz zarządzeniem nr 214/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców będą obowiązywać poniższe zmiany:

 • bezpośrednią obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego stawiennictwa;
 • bezpośrednia obsługa interesanta w siedzibie Urzędu w sprawach o których mowa w pkt 1 będzie możliwa wyłącznie w holu na parterze budynku. Do Urzędu będzie można wejść pojedynczo, zasłaniając nos i usta oraz dezynfekując ręce;
 • dokumenty w ważnej i pilnej sprawie można przekazać w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku;
 • rekomenduje się załatwianie spraw poprzez wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP. Lista numerów kontaktowych oraz adresów poczty elektronicznej jest zamieszczona na stronie internetowej https://www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl;
 • druki wniosków i innych formularzy niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie można pobrać ze strony internetowej https://www.myszyniec.pl;
 • korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana interesantowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
 • dopuszcza się wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin lub 8 godzin dziennie na wniosek osoby wykonującej nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Urząd Miejski w Myszyńcu pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane mogą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa w

budynku Centrum Usług Społecznych

Myszyniec, ul. Plac Wolności 61

07-430 Myszyniec

Pobierz:


Kontakt

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon 538 635 977
Adres

Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

 

Usługi

 • Pielęgnacja zieleni
 • Koszenie trawników i pielenie rabat
 • Odśnieżanie
 • Porządki jesienne i pozimowe
 • Usługi sprzątające wewnątrz i obiektów przemysłowych
 • Usługi kurierskie, listy polecone na terenie gminy Myszyniec

Gmina Myszyniec jest wraz z Powiatem Ostrołęckim członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej Myszynianka. Została ona zarejestrowana 26 października 2018 roku, działa natomiast od 1 stycznia 2019r. Jej celem jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w znalezieniu formalnego zatrudnienia.

Spółdzielnia oferuje usługi w zakresie: pielęgnacji zieleni, koszenia trawników i pielenia rabat, odśnieżania, porządków jesiennych i pozimowych, zagospodarowaniem terenów zieleni, działalność pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i wokół mich. Spółdzielnia prowadzi również usługi związane z przeprowadzkami oraz działalność pocztową i kurierską. Pracownicy Spółdzielni wykonują również drobne roboty wykończeniowe i budowlane.

Zarząd Spółdzielni Socjalnej Myszynianka jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu od dnia 25 kwietnia 2019 roku jest Piotr Murach.


Cennik usług świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną Myszynianka w zakresie prac porządkowych, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

Nazwa usługi Zakres usługi Cena zł Informacje dodatkowe
Przycinanie żywopłotu do 1m wys. 3,50 zł/mb Usługa przycinania żywopłotu
W trudnym terenie, na dużych obszarach roślinnego podlega wycenie indywidualnej.
od 1 -2 m wys. 4,50 zł/mb  
od 2— 3,5 m wys. 6,00 zł/mb  
powyżej 3,5 m wys 7,50 zł/mb  
Koszenie przy użyciu spalinowej kosiarki lub kosy trawa niska 0,30 zł/m2 Usługa usunięcia ściętej trawy powoduje wzrost ceny koszenia 0 50%.
trawa wysoka > 30 cm 0,55 zł/m2 Usunięcie ściętego odpadu roślinnego
Podlega indywidualnej wycenie.
wykaszanie, wycinanie wysokich
chwastów, traw oraz samosiejek drzew
I krzewów
30,00 zł/h
Cięcie drzew i krzewów ścinanie drzew i krzewów, cięcie
konarów i gałęzi, do wysokości 4m
50,00 zł/h Usunięcie ściętego odpadu roślinnego
podlega indywidualnej wycenie
Zamiatanie ręczne   10,00 zł/100 m2 Bez wywozu materiału roślinnego
Plewienie roślin   0,50 zł/m2
Grabienie traw i liści   0,40 zł/m2
Usługa usunięcia odpadu roślinnego   8,00 zł— za worek 120L Dotyczy wywozu: traw, liści i innych
odpadów powstałych w wyniku
zamiatania, grabienia, plewienia.
  100,00 zł— za 1 m3  
Opryski chemiczny środkami chwastobójczymi   0,50 - 1,00 zł/m2  
Odśnieżanie   0,60 zł/m2  
Sprzątanie biur   od 1,40 do 2,50 zł/m2 (czyszczenie posadzek, odkurzanie
sanitarno higienicznych wraz z
wykładzin, mycie mebli, urządzeń
Dezynfekcją)
Sprzątanie powierzchni handlowych,
lokali usługowych
  od 0,60 do 1,20 zł/m2  
Sprzątanie domów i mieszkań   12 zł/h  
Sprzątanie hal, magazynów   od 0,40 do 1,50 zł/m2  
Utrzymanie czystości wokół
obiektów (biur, domów itp.). Sprzątanie
otoczenia: ciągów komunikacyjnych,
Placów postojowych:
W okresie letnim od 0,30 do 2,20 zł/m2  
W okresie zimowym od 0,60 do 2,60 zł/m2  
Mycie okien wraz z ramą i parapetem   od 2,50 do 4,50 zł/m2  
Mycie szyb i witryn do 20 m2 od 4,50 zł/m2  
od 20 do 50 m2 od 3,50 zł/m2  
od 50 m2 od 3,00 zł/m2  
Sprzątanie po festynach, jarmarkach itp.   od 12 do 14 zł/h  
Mycie pomników + sprzątanie
Otoczenia nagrobka
pojedynczy 45,00 zł  
podwójny 55,00 zł  
rodzinny 75,00 zł  
Dowolne usługi porządkowe
Nie umieszczone w spisie
  do uzgodnienia  

Samorząd gminny – wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej w radzie gminy, która z mocy prawa powołana jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażona w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań.

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa
Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

(wyciąg)


Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 18 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
oraz miast na prawach powiatu:
Ostrołęka, Siedlce.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.


Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 46 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Ostrołęka.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 47 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
garwoliński, miński, węgrowski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.


Okręg wyborczy nr 48 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
łosicki, siedlecki, sokołowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Siedlce.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38.


Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak