Myszyniec, 16.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 27 czerwca 2022 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w związku z planowanym uchwaleniem „Strategii”, która stanowić będzie element nowego, zrównoważonego modelu rozwoju Gminy, zintegrowanego
z założeniami polityki krajowej i regionalnej oraz uwzględniającego warunki zmienności sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym pojawiające się szanse i zagrożenia. Jednocześnie „Strategia” stanowić będzie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności w kontekście perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  • pisemnej  lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii” przez wszystkich zainteresowanych za pomocą formularza uwag według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii na stronie internetowej www.myszyniec.pl

Zgłoszenia uwag, można dokonać:

  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec), poprzez złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • ustnej do protokołu lub pisemnej, podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 29 maja 2022 r. o godz. 13:30 oraz 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.
  • pisemnej, poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów gmin sąsiednich i ich związków oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dziękujemy  za  zaangażowanie  i  udział w procesie konsultacji.

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Elżbieta Abramczyk


Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku (PROJEKT) (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Diagnoza Gminy Myszyniec (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz uwag (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 327/22 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku” (419.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument