W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 PSP w Wykrocie brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

Szczegółowe cele projektu to m.in.: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno; rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką; kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych; wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm; kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu'; zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie. Uczniowie pod kierunkiem koordynatora zrealizowali 24 zadania, które wchodziły w skład pięciu modułów: "W krainie muz", "Tu jest moje miejsce", "Kocham, lubię, szanuję", "Kultury świata".