Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych zaprasza dzieci z oddziału przedszkolnego do udziału w VI Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

Konkurs odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00.

Cele konkursu:

 •  rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań muzyką,
 • motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności,
 • podnoszenie poziomu umiejętności wokalnych dzieci,
 • promowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych.

 

Regulamin konkursu:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (każdy oddział może wystawić dwoje solistów lub jeden duet),
  wykonawcy prezentują jeden utwór z repertuaru dziecięcego,
 • uczestnicy konkursu dostarczają organizatorowi podkład muzyczny oraz kopię tekstu utworu w dniu festiwalu,

komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów.
 

Uwagi:

 • zgłoszenia należy przekazać telefonicznie do 18.05.2018 r. (tel. 696419044), podając imiona i nazwiska uczestników oraz ich opiekunów, a także tytuł wykonywanego utworu;dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia i dyplomy,dla uczestników konkursu przewidziany jest poczęstunek.
   

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.