01
03
09
018
019
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Uroczystość została rozpoczęta mszą świętą celebrowaną przez księdza doktora kan. Zbigniewa Jaroszewskiego Proboszcza Parafii Myszyniec, Ojca doktora habilitowanego  Grzegorza Bartosika z Niepokalanowa i księdza kan. Wacława Nowackiego.

Scenariusz akademii opracowały i prowadziły: pani Elżbieta Bożena Gwiazda i pani Małgorzata Parzych.

Występujący uczniowie przypomnieli krótką biografię Brata Zenona Żebrowskiego, jego działalność charytatywną, wielkie miłosierdzie, praca dla biednych i bezinteresowność wobec bliźnich.

Dzień naszego patrona Brata Zenona Żebrowskiego to dzień refleksji nad naszym stosunkiem do drugiego człowieka.

Ponadto zostały wykorzystane przepiękne wzruszające pieśni w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Po uroczystej akademii głos zabrała pani Dyrektor Mirosława Grzegorczyk.
Powitała zaproszonych gości:

Pana Stanisława Kubła Starostę Powiatu Ostrołęckiego wraz z radnymi: Panem Stanisławem Lipką i Tadeuszem Lipką. Księdza doktora kan. Zbigniewa Jaroszewskiego Proboszcza Parafii Myszyniec, Ojca doktora habilitowanego  Grzegorza Bartosika z Niepokalanowa, księdza kan. Wacława Nowackiego. Rodzinę Brata Zenona Żebrowskiego.
Panią Iwonę Choroszewską – Zyśk wiceprezesa Związku Kurpiów oraz Panią Iwonę Kuciej przedstawiciela Związku Kurpiów, Pana Michała Giersa Dyrektora Delegatury w Ostrołęce KO w Warszawie. Dyrektorów szkół, Panią Barbarę Bączek Dyrektora PPP w Myszyńcu,
Pana Stanisława Grudziądza Sołtysa wsi Wykrot, Pana Jana Kulasik Leśniczego Leśnictwa Wykrot, Pana Witolda Perłowskiego Organistę Parafii Myszyniec, Radę Rodziców, nauczycieli emerytów, Panią Anetę Ertman oraz wszystkich gości przybyłych na uroczystość oraz społeczność naszej szkoły.

Przybyłym gościom zostały wręczone przez dzieci kwiaty będące wyrazem naszej serdeczności i radości. 120-ta rocznica urodzin brata Zenona zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Te dwie okazje uczciliśmy wydaniem książeczki „Opowieść o Bracie Zenonie”, której autorką jest nasza koleżanka, pani Irena Mamajek.

Pani dyrektor poprosiła panią Małgorzatę Parzych o prezentację publikacji i osoby autorki.

Słowa podziękowani skierowała do pani Małgorzaty Parzych, która zainspirowała do napisania książki oraz zajęła się jej wydaniem.

Ogromne wyrazy wdzięczności skierowała dla Związku Kurpiów, a w szczególności
Pani Iwony Choroszewskiej – Zyśk współredaktorki naszej publikacji. Podziękowała Panu Prezesowi Mirosławowi Grzybowi za wsparcie w realizacji wydania książki.

Słowa podziękowania skierowała także do sponsorów niniejszej książeczki: Burmistrza Myszyńca, sołectwa wsi Wykrot, nadleśnictwa Myszyniec oraz KBS w Myszyńcu.

Nie pominęła tak bardzo nam życzliwego Ojca Grzegorza Bartosika, który już trzeci raz gościł w naszej szkole. Świadczy swą obecnością o żywej pamięci o naszym patronie wśród braci franciszkanów.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, gratulując uroczystości i tak wspaniałego przedsięwzięcia jak wydanie książeczki „Opowieść o Bracie Zenonie”.
Cała uroczystość upłynęła w spokojnej i pełnej wzruszeń atmosferze.