19 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość poświęcona nauczycielce matematyki, pani Elżbiecie Abramczyk, która po 33 latach pracy dydaktyczno-wychowawczej została wybrana na stanowisko Burmistrza Myszyńca. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Joanny Pliszki, a także we współpracy z panią Małgorzata Jędrzejczyk i panią Barbarą Pieńkos wyrazili swą wdzięczność za lekcje matematyki, informatyki i fizyki oraz za prowadzenie Spółdzielni Uczniowskiej życząc zdrowia i spełnienia marzeń Tej, która wkładała tyle energii, by nauczyć logicznego myślenia. Podziękowania, gratulacje i serdeczne życzenia w imieniu Rady Pedagogicznej złożyli dyrektor szkoły, pan Sławomir Drózd oraz pełniąca obowiązki dyrektora, pani Hanna Brodowska. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni na uroczystość goście. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez panią Elżbietę Abramczyk.