SPRAWOZDANIE Z XVI EDYCJI KONKURSU „BAJKOWY OMNIBUS”Show Gallery

27 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie  odbyła się XVI edycja konkursu „Bajkowy Omnibus”. Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych  Gminy Myszyniec, Lelis, Łyse. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów:   SP Łęg Starościński, SP  Lipniki , SP Dąbrówka, PSP Wydmusy, PSP Zalesie oraz PSP Wykrot. Każdy zespół liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali  na pytania dotyczące treści  wybranych baśni Marii Krüger, odgadywali  nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni i wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat.

Wszystkie zmagania oceniała komisja w składzie:

Pani Elżbieta Kantarowska – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w  Wykrocie,

Pani Magdalena Jędrzejczyk – pracownik  Miejsko - Gminnej Biblioteki w Myszyńcu

Pani Bożena Załęska – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

Konkurs prowadziła  - Elżbieta Drężek – nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie.                             

Po podsumowaniu wszystkich punktów zwycięzcą okazała się klasa III z Łęgu Starościńskiego. Drugie miejsce zajęli uczniowie  z Wykrotu, a  trzecie  z Zalesia. Pozostałym zespołom przyznano wyróżnienia, ponieważ poziom konkursu był naprawdę wysoki. Uczniowie byli świetnie przygotowani, a różnica punktów była niewielka.

Wszyscy uczestnicy Konkursu  zostali nagrodzeni   książkami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundowali: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,  Miejsko- Gminna Biblioteka w Myszyńcu oraz Rada Rodziców z Wykrotu.

Na koniec  Pani Elżbieta Drężek podziękowała wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, komisji  i zaprosiła na  poczęstunek.