29 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. ,,Szewczyk Dratewka”, którego główne przesłanie nie straciło na wartości, a pozwoliło na uświadomienie faktu, że pomoc i życzliwość okazywana innym się opłaca.

Joanna Pliszka