29 marca 2019 roku uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk, nauczycielki języka polskiego, zaprezentowali dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego oraz uczennicom klasy I przedstawienie teatralne na podstawie ,,Mitu o Demeter i Korze”. Żywa lekcja języka polskiego pozwoliła na uzmysłowienie widzom słuszności słuchania rad i wskazówek osób dorosłych.

Joanna Pliszka