Rozbudzanie zainteresowań dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową to cel konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Wytwory uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Barbary Pieńkos prezentują wybrani uczestnicy zajęć artystycznych.

Joanna Pliszka