27 września 2019 roku mieliśmy okazję do głośnego czytania. Podczas apelu kończącego ,,Tydzień Patriotyzmu” wygłoszono tematyczny tekst. Budowanie relacji, stymulowanie mózgu, wzbudzenie kreatywności oraz wzbogacenie słownictwa – to tylko niektóre korzyści głośnego czytania. Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły są wprowadzani w zaczarowany świat książek przez dorosłych. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” podkreśla, że czytanie na głos zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację i uczy samodzielnego myślenia. Dzięki niemu dorosły buduje silną więź z dzieckiem, a odczytywana historia to nie tylko źródło wiedzy, ale także okazja do wspólnych rozmów o świecie.

  Joanna Pliszka