27 września 2019 roku uczniowie klas V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych  pod kierunkiem p. Ireny Jachimczyk, pani Katarzyny Piechowskiej, pana Szymona Wasika i w towarzystwie pani Anny Dąbkowskiej wyruszyli na Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Celem Rajdu było: propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych, popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego, przybliżenie historii Kurpi. Rajd rozpoczął się w Pełtach wspomnieniami seniorek, mieszkanek wsi, na temat II wojny światowej. Wymarsz oraz odprawa grup odbyły się po uroczystej mszy świętej. Zbiórka miała miejsce przy Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu – gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek i  konkurencje rajdowe. Nasza grupa została pochwalona za kreatywność przy tworzeniu okrzyku, piosenki i wiersza.

 Joanna Pliszka