Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do 10. edycji konkursu „Projektanci Edukacji”, w którym NOWA ERA nagradza grantami najciekawsze projekty edukacyjne. W kategorii klas IV-VI został zgłoszony pomysł pod nazwą „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie”, który koordynuje Bożena Mróz realizująca zajęcia folklorystyczne. Nadrzędnym celem projektu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpi, popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej oraz zachowanie, podtrzymywanie i promocja żywej kultury tutejszego regionu.

W dniach 3 – 13 grudnia odbył się I etap konkursu – głosowanie internautów na ulubione propozycje. Zainteresowanie było duże, mimo że jesteśmy małą wiejską szkołą. Oddawano głosy na terenie całego kraju. Nasza placówka została wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji.

16 stycznia rozpoczął się 2. etap konkursu, w którym grupa projektowa wraz z opiekunem podejmie realizację zaplanowanych działań. Są to spotkania z twórcami ludowymi tutejszego regionu i warsztaty dla dzieci oraz rodziców, zajęcia kulinarne, integracja z lokalną społecznością, pobliskim Środowiskowym Domem Samopomocy oraz promocja projektu.

Drugi etap potrwa do maja. Nagrody czekają! Jest to nagroda finansowa - Pięć Złotych Grantów w wysokości 2000 złotych przyznawanych w kategoriach specjalnych. A więc warto!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoimi głosami: uczestnikom oraz Przyjaciołom Projektu. Liczymy na pomoc rodziców oraz lokalnej społeczności w realizacji kolejnych kroków.


Opracowała: Justyna Śniadach