Herb Gminy Myszyniec
Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,
Gmina Myszyniec przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030. Strategia zweryfikuje i opisze najważniejsze problemy społeczne w Państwa Gminie, a także określi skuteczne sposoby ich eliminowania. Aby trafnie określić cele i obszary interwencji potrzebna jest współpraca Mieszkańców Gminy Myszyniec. Prosimy o pomoc w tej kwestii.
Wypełnienie ankiety jest w pełni anonimowe.

Link do ankiety: