Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec Pani Profesor Grażynie Marii Świąteckiej

Z radością informujemy, że w dniu 29 listopada 2021 roku Rada Miejska w Myszyńcu podjęła Uchwałę NR XXV/266/21 o nadaniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec" Pani Profesor Grażynie Marii Świąteckiej.

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec” jest wyrazem wielkiego uznania dla rodowitej Myszynianki, która rozsławia Myszyniec i Kurpie w całym kraju. Przez udostępnienie fotografii wykonanych w czasie pobytu rodziny Świąteckich w Myszyńcu przez ojca Pani Profesor, Witolda Świąteckiego i przekazanie wspomnień z przedwojennego Myszyńca, w formie książki „Mój Myszyniec” okazała swoje szczere przywiązanie do miejsca urodzenia i szczęśliwego dzieciństwa. W czasie pobytu w Myszyńcu w lipcu tego roku z związku z otwarciem wystawy fotografii pod tytułem „Często powraca do mnie w snach …Przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny Świąteckich”  Pani Profesor pokazała, że Myszyniec i Kurpie stanowią dla Niej najważniejsze miejsce na ziemi.

Rada Miejska, nadając tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”, wyraża tym samym podziękowania i wdzięczność za promocję naszego miasta i gminy, za działalność w sferze dziedzictwa kulturowego i materialnego Kurpiowszczyzny oraz za aktywną postawę i okazywaną miłość do naszej małej ojczyzny – Kurpi.

 Życiorys Pani Profesor Grażyny Marii Świąteckiej

Pani Profesor urodziła się 27 listopada 1933 r. w  Myszyńcu w rodzinie nauczycieli Witolda i Emilii Świąteckich. Profesor nauk medycznych, kardiolog, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna, Dama Orderu Orła Białego w 1940 r. została wywieziona wraz z rodziną  w  głąb Rosji.  W 1945 r. powróciła do kraju. W 1958 r. ukończyła Studia Medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Gdańsku. W 1966 r. doktoryzowała się. W 1984 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1994 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizuje się w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Była organizatorem i Kierownikiem II  Kliniki Chorób Serca (1992–2004) oraz dyrektorem Instytutu Kardiologii (1999–2004). Jest autorką i współautorką kilkuset publikacji naukowych, m.in. redaktor pięciu publikacji  książkowych. Współtworzyła i pełniła funkcję redaktora naczelnego periodyku „Elektrofizjologia i Stymulacja Serca”. Wchodziła w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współorganizowała pierwszy w Polsce społeczny Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. W 1992 r. zainicjowała utworzenie Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, którego została prezesem.  Za swoje osiągnięcia została odznaczona: Orderem Orła Białego, Złotem Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Gloria Medicinae przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.