Zdjęcie z występów
 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz Wójt Gminy Lelis.
 2. Adres organizatora: ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 29 7611077
 4. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, Konkurs jest organizowany w formule niestacjonarnej.

Zadanie konkursowe polega na nadesłaniu widowiska ukazującego życie i/lub obrzędy dawnych Kurpiów.

 • Każdy/a zespół/grupa może zgłosić jedno nagranie.
 • Nadesłane zostaną zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii:
  • dzieci do lat 16 - w tej kategorii jest dopuszczalny udział maksymalnie czterech starszych osób, oprócz kapeli lub muzykanta, którzy akompaniują
  • młodzież i dorośli do lat 50
  • dorośli (powyżej 50 lat)
   /decydujący głos w zaliczeniu zespołu/ grupy do danej kategorii należy do komisji/
 • Zespół uczestniczący po raz kolejny w przeglądzie, nie może przedstawić tego samego widowiska do trzech lat wstecz.
 • Czas prezentacji - do 30 minut.