Spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy MyszyniecShow Gallery

W dniu 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej  odbyło się spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy Myszyniec.

Pani Burmistrz przekazała informację, że 2 maja 2019r. Urząd Miasta będzie zamknięty i dzień ten będzie odpracowany 13 kwietnia. Tego dnia od godziny 13.00 pracownicy Urzędu wezmą udział w akcji „Sprzątanie Świata-Gminy”. Zachęcała sołtysów, radnych oraz mieszkańców gminy do włączenia się do akcji i zadbania o środowisko wokół siebie.

Przekazane zostały informacje:

- otwarty będzie nowy punkt przyjmowania odpadów na ulicy Kolejowej, w miejscu gdzie dawniej znajdowało się wysypisko śmieci. Gmina 3-krotnie ogłaszała przetarg na wyłonienie operatora dla tego obiektu, jednak cena ofert przewyższała znacznie kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Przedstawione zostały szczegółowo czynniki, które mają znaczący wpływ na wzrost cen odbioru śmieci z gospodarstw domowych.

-kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków przechodzą na własność mieszkańców, prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek w ich działaniu w czasie gdy jeszcze podlegają one gwarancji.

Zastępca Burmistrza Myszyńca, Pan Stanisław Ścibek omówił szczegóły programu „czyste powietrze”.

Pani Elżbieta Abramczyk pogratulowała Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej dofinansowania na remont, który ma być zrealizowany do końca tego roku.

Było też kilka pytań i wyjaśnień w sprawach remontów dróg. Pani Burmistrz podkreślała, że będzie dokładała wszelkich starań by poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Zaproszony na spotkanie został przedstawiciel Krwiodawców i pomysłodawca akcji „Krwawa Liga”, który zachęcał do zięcia udziału w akcji. Jej celem jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miejscowości wiejskich, uświadomienie potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem-krwią, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi, integracja mieszkańców i propagowanie zdrowego stylu życia. Wioski miałyby konkurować ze sobą, a ta która zdobędzie największą ilość punktów w stosunku do mieszkańców otrzyma 2 tyś. zł na zadanie własne Gminy, które może być realizowane ze środków Gminnych-podobnie jak w przypadku funduszu sołeckiego. Dwa kolejne miejsca to nagrody w wysokości 1,5 tyś i 1 tyś zł.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość obecnych osób. Kolejne planowane jest jesienią, lub w miarę potrzeb mieszkańców.