Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej 10 luty 2016
Stanowisko pracy ds. oświaty i realizacji projektów 31 marzec 2015
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi 10 luty 2016
Stanowisko pracy ds. obsługi przedsiębiorców i egzekucji należności pieniężnych 10 luty 2016
Stanowisko ds. inwestycji w ochronie środowiska 24 październik 2013
Informatyk 23 październik 2013
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 24 październik 2013
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. kancelaryjno - technicznych 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności 24 październik 2013
Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. drogownictwa 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. płac 24 październik 2013
Zastępca skarbnika 24 październik 2013
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej 24 październik 2013
Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 10 luty 2016
Skarbnik Gminy 10 luty 2016
Sekretarz Gminy 18 marzec 2016
Burmistrz Myszyńca 10 luty 2016