Logotypy

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec”

dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl,

w formie pożyczki,  w kwocie 581 220,00 zł