Myszyniec, dn. 11.05.2021 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                          /-/   Marek Trzciński