Myszyniec, dn. 14.09.2021 r.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej.
  2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym analiza ich aktualnej sytuacji finansowej.
  4. Sprawy różne.

 

 

 Przewodniczący Komisji:

 

/-/  Marek Trzciński