DSC_0293 (1)
DSC_0297
DSC_0301
Previous Next Play Pause
1 2 3

W dniu 6  lipca 2020r.  Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  Pani Agaty Anny  Kobus podpisały umowę  na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Celem programu jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Myszyniec otrzyma wsparcie  w wysokości  46 565,00 zł.