W naszej kulturze dożynki zawsze wyprawiano, gdy już pokoszono i zżęto wszystkie zboża. Dlatego nieodłącznym elementem dożynkowym był i niezmiennie jest wieniec. Wykonany z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów zachwyca wyobraźnią jego twórcy. Takie skupisko wszystkich plonów urzeka różnorodnością mieniących się barw i materiałów.

Kultywowanie tradycji mieszkańców wsi i popularyzacja ludowej twórczości artystycznej jak również najciekawszych dziedzin plastyki ludowej oraz promowanie dorobku kulturowego wsi mazowieckiej to główne cele organizowanego po raz kolejny Mazowieckiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

Konkurs realizowany jest w dniu Dożynek Województwa Mazowieckiego 8 września 2019 r. na Błoniach Zamkowych w Ciechanowie, powiat ciechanowski.

Tegoroczna edycja konkursu dopuszcza wszystkie wieńce, które zostały zgłoszone do konkursu poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego i pochodzą z terenów województwa mazowieckiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych do rekrutracji na szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

 

Projekt skierowany jest w do osób zamieszkałych na terenie działania LGD "Kurpsie Razem".

Terminy i miejsca szkoleń:

 1. 09 września 2019 - Gospodarstwo Agroturystyczne „ELA”, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec
 2. 10 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse
 3. 11 września 2019 - Urząd miasta i gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
 4. 12 września 2019 - Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
 5. 13 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Długa 13, 06-320 Baranowo

Wszystkie szkolenia odbywać się będę się w godzinach 10:00 - 15:00.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej.
 2. Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób.
 4. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu (do pobrania >> TUTAJ w punkcie "II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej"), a w przypadku projektu grantowego wniosku o powierzenie grantu (do pobrania >> TUTAJ).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków: do 4 września 2019 roku.

Szkolenia mają charakter zamknięty.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udziela Barbara Szczubełek – doradca ds. projektów
tel. 507 856 135
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XXI JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis, które odbędą się 7 września 2019 roku o godz. 10:00 – teren przyległy do stadionu w LelisieZgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w Z.S. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie – Tel. (29) 761-10-13 do dnia 20.09.2013r. do godz. 15:00

Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkich amatorów biegania.

Stowarzyszenie Abstynentów "Nowa Droga" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w maratonie terapeutycznym, który odbędzie się w dniach 13-14 września 2019 roku w budynku Dworca autobusowego w Myszyńcu. Pierwszego dnia zajęcia odbywać się będą w godzinach 16.15-20.15, tematem przewodnim będzie "Jak być trzeźwym ojcem?". 14 września warsztaty odbywać się będą w godzinach 9.00 - 13.00, a ich tematem będzie "Funkcjonowanie rodziny". Maraton poprowadzi specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Zadanie jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu wczorajszym odbyło się postępowanie egzaminacyjne Pani Anny Wnuk i Pana Szymona Wasika - nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

69217545_2840202342660883_2220940873095446528_o
69113348_2840202349327549_2960456541213294592_o
Previous Next Play Pause
1 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza potrzeb na najbliższe lata w zakresie infrastruktury na terenie gminy Myszyniec.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Robert Rydel

69019124_2829533190394465_2174250129001807872_o
68245188_2829533027061148_1285434298094059520_o
68277563_2829532607061190_8205281358239498240_o
68621025_2829532910394493_4015822815788793856_o
68624219_2829533013727816_8329339246611529728_o
68632739_2829532837061167_8912162168330256384_o
68924221_2829532783727839_5957697123674750976_o
69156208_2829532857061165_5153725390992179200_o
67940402_2829533073727810_5908431297579057152_o
69169869_2829533157061135_7229255116874842112_o
68341598_2829533293727788_2200956188403695616_o
68751601_2829533373727780_5119788225866498048_o
68952589_2829533617061089_2961950618601652224_o
68595320_2829533500394434_1021364246853713920_o
68738211_2829533553727762_8906515957078294528_o
68744984_2829533440394440_4814446721482358784_o
68618860_2829533350394449_1537793863303823360_o
68380442_2829533663727751_5316976702776147968_o
68864297_2829532587061192_7240847315211124736_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dnia 05.08.2019 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy na dostawę i montaż 502 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy w ramach projektu pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dostawa i montaż instalacji solarnych realizowana będzie od drugiej połowy sierpnia do 29 listopada 2019 r.

W najbliższym czasie każdy z uczestników projektu otrzyma pisemną informację o wysokości wkładu własnego.

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i Wójt Gminy Czarnia Marek Piórkowski  podziękowali dotychczasowemu Komendantowi Policji komisarzowi Krzysztofowi Samulowi za dobrą współpracę. W obecności zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce Pana nadkom. Jarosława Deptuły powitali na stanowisku Komendanta Policji w Myszyńcu podinsp. Waldemara Tokarskiego.

         Komisarzowi Krzysztofowi Samulowi życzymy wszystkiego najlepszego, spełniania się na nowym stanowisku oraz wielu dalszych sukcesów.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych,

b)      sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

c)       projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec,

d)      przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

e)      wyrażenia zgody na realizację przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu operacji pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”,

f)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

g)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj

 

W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) odbędą się na boiskach kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” Turnieje: piłki nożnej i piłki siatkowej plażowej o puchar Burmistrza Myszyńca z okazji 41 Miodobrania Kurpiowskiego. Współorganizatorem turniejów jest operator kompleksu „Kurpiowska Kraina”. Chętne zespoły mogą zapisywać się u operatora obiektu do dnia 24 sierpnia (kontakt pod nr tel. 508 508 003). Liczba miejsc ograniczona. Udział jest bezpłatny.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic   m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

 • W związku z art. 402 § 1 i art. 403 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zawiadomienia o utworzeniu komitetu i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitetów wyborczych wyborców mających swą siedzibę na terenie gmin powiatu makowskiego, powiatu pułtuskiego i powiatu wyszkowskiego pełnomocnicy wyborczy mogą składać do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II do dnia 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), od poniedziałku do piątku,  w godz. 800 – 1600 oraz podczas dodatkowego dyżuru dnia 25 sierpnia 2018 r. (sobota)  w godz. 9.00 – 13.00.
 • W związku z art. 178 § 1 pkt 2 zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych) pełnomocnicy wyborczy mogą dokonywać Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce II do dnia 6 września 2018 r. (czwartek).                           
 • Zawiadomienia oraz zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II (ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 – wejście prawe na niskim parterze, pokój Nr 115 i Nr 119 – II piętro).
 • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach stosując formularze i przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 •  Zasady tworzenia komitetów wyborczych są określone w Kodeksie wyborczym oraz   w informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r., które są dostępne na stronie internetowej – http://pkw.gov.pl.
 •  Treść w/w aktów prawnych, wyjaśnień  oraz wzorów druków dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce po adresem: http://ostroleka.pkw.gov.pl oraz w urzędach gmin/miast wg terytorialnego zasięgu działania Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II.
 •  W przypadku wysłania ww. zawiadomienia oraz zgłoszenia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Komisarza Wyborczego  w Ostrołęce II.

 

Komisarz Wyborczy

w Ostrołęce II

 /-/ Krystyna Kołota

Zarząd Koła Łowieckiego „KURP” w Myszyńcu informuje że, w dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela) o godz. 10.00 na Zawodziu odbędzie się Turniej Strzelecki z broni myśliwskiej oraz Turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży z broni pneumatycznej z okazji 41 Miodobrania Kurpiowskiego. W czasie turnieju organizowany jest również konkurs z wiedzy o myślistwie, łowiectwie i leśnictwie dla wszystkich sympatyków łowiectwa.

Turniej organizowany jest cyklicznie i przyciąga nie tylko kolegów myśliwych ale także całą resztę osób towarzyszących.

Nagrody współfinansowane są ze środków budżetu Gminy Myszyniec.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

SYMPOZJUM NAUKOWE

pod tytułem

„Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu”

Termin: 25 sierpnia 2018 roku, od godz. 10.00

Miejsce: Sala Widowiskowa RCKK, Plac Wolności 58, Myszyniec

Wykłady przedstawią:

 • Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka – oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników, temat konferencji: „Informacja o strategicznym rozwoju Miasta i Gminy Myszyniec z uwzględnieniem XXV-lecia odzyskania praw miejskich Myszyńca”
 • Dyrektor RCKK w Myszyńcu Zdzisław Ścibek – „Instytucjonalne i społeczne wsparcie utrwalania tradycji i rozwoju dziedzictwa kulturowego”
 • Ks dr Zbigniew Jaroszewski – „Rola Kościoła  w zachowaniu tożsamości przez wieki i w ostatnim stuleciu”
 • Prof.dr  hab. Franciszek Midura – „Tradycje Kurpi Zielonych atrakcją turystyczną Mazowsza i Podlasia”
 • Dr Aleksy Chmiel  - „Dziedzictwo kulinarne Kuchni Mazowieckiej w latach 1918- 1939”
 • Prof. dr hab. J. Grochowicz – „Walory współczesnej Kuchni Kurpi Zielonych i imprezy z nią związane, jako atrakcyjny produkt turystyczny”.

Druga część konferencji przeznaczona jest na dyskusję na temat  warunków i możliwości dalszego aktywnego promowania atrakcyjności Kurpi Zielonych. Wszystkich Uczestników zapraszamy do przedstawienia swoich pomysłów i propozycji.

Sympozjum odbywa się w ramach 41. Miodobrania Kurpiowskiego. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Sympozjum naukowe”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 sierpnia.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (415.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) została złożona oferta przez Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”, ul. Plac Wolności 57, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 08.08.2018r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa  o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Drzewiecka