Myszyniec, dn. 28.04.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Burmistrz Myszyńca, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu serdecznie zapraszają na przedstawienie patriotyczne z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. "Polska pachnie bzami ..." które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w sali kinowo-widowiskowej RCKK w Myszyńcu.

Plakat z zaproszeniem

Gorąco zapraszamy na "przed majówkowe" seanse filmowe do naszej sali kinowo - widowiskowej RCKK.
Repertuar widoczny na plakacie.
Bilety jak zawsze dostępne na stronie www.idedokina.pl bądź w dniach seansów. Kasa czynna na godzinę przed pierwszym seansem.
Zapraszamy!

Herb MyszyńcaInformuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 432/23 Burmistrza Myszyńca dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 22 kwietnia 2023 r., tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

  Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski


Załączniki:

Zarządzenie Nr 432/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu z obowiązkiem odpracowania (132.8kB) Zapisz dokument

RCKK w Myszyńcu zaprasza serdecznie na kolejne Spotkanie z kinem w RCKK, które odbędzie się 22-23 kwietnia.

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -3°C, przy gruncie do -5°C.

Drodzy! Zapraszamy serdecznie na kolejne Spotkanie z kinem W RCKK, które odbędzie się w piątek 8 kwietnia w sali widowiskowo - kinowej RCKK.

Podczas wydarzenia wyświetlane będą takie premiery filmowe jak:

 • Zając Max. Misja Pisanka - 09:00 | 10:30 | 15:30
 • Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - 13:00 | 17:15
 • Marzec '68 - 19:55

Bilety jak zawsze dostępne na stronie internetowej: www.idedokina.pl bądź w dniu seansów.

PRZEWODNICZĄCY                                                                     Myszyniec, dn. 26.04.2023 r.
KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej.
 2. Analiza wpływu podwyżek cen energii w 2023 r. na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza placówek oświatowych.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji:

 /-/ Marek Trzciński

 

 

 

 

 

 

 

 

image00002
image00004
image00007
image00010
IMG_20230426_113956
IMG_20230426_114006
IMG_20230426_115724
IMG_20230426_115732
IMG_20230426_115744
IMG_20230426_115752
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji, której celem jest opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Miasta Ostrołęki, Powiatu Ostrołęckiego i gmin będących w partnerstwie, a mianowicie   Gminy Lelis, Gminy Rzekuń, Gminy Goworowo, Gminy Kadzidło i Gminy Myszyniec. Omówiony został wstępny projekt strategii, a także projekty, które będą realizowane w jej ramach.

To było owocne spotkanie, którego efekty w przyszłości będą widoczne dla wszystkich mieszkańców OSI.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Adamieckiego w Pełtach
ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych
oraz w wieku 6 i 7 lat do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na 

spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

które odbędzie się w dniu 8 maja 2023 roku o godz. 19:00

w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,  Plac Wolności 58.

Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia. To światowa akcja mająca na celu pokazanie dzieciom, dlaczego dbanie o Planetę jest tak ważne.
Z okazji tego święta wychowankowie placówki TPD “Kolorowe kredki” w Myszyńcu rozmawiały o tym, co sprawia, że Ziemia jest smutna oraz co możemy zrobić dla niej, aby była szczęśliwa. Dzieci układały różne materiały, starały się odwzorowywać kolory Ziemi, kontynentów. Wysłuchały pogadanek o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska. Wzięły udział w akcji zbierania śmieci, uczyły się prawidłowej ich segregacji. Wypowiadały się na temat oszczędzania papieru, zbierania makulatury, używania butelek zwrotnych, unikania kupowania rzeczy z plastiku, umieszczania zużytych baterii w specjalnie oznaczonych do tego pojemnikach.
Na koniec wykonały piękne prace plastyczne.

Galeria:

339925068_210695595022074_8574973099922511347_n
339979908_1201851573837650_977161725311255334_n
340088217_3373643569556119_3475650533283193551_n
340109737_911178660143517_5653522957316811720_n
342507294_773838937529238_8340081968990494437_n
342862551_145428525165418_2508524250790919487_n
342967041_769836274718622_14463527064732982_n
342997901_1268089503778072_1902237494757979007_n
343029669_9914350271915812_4242202058986672832_n
343079956_195886156545344_1769459954885688518_n
343131445_921887149148044_1455733230293202333_n
343181450_607801328066391_5417186691819704006_n
343287815_619367043381026_3472759225114967712_n
343311489_776189767163662_1514308885318414782_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Myszyniec, dnia 20 kwietnia 2023 r.

IN.GP.0110.1.2023

Wyniki konsultacji społecznych

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec polegającej na włączeniu do gminy Myszyniec części obszaru gminy Kadzidło, obręb geodezyjny Wach, tj. części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3093/1, 3093/2, 3096, 3099 i 252/1345.

1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 11 do 18 kwietnia 2023 r. w formie wyrażenia opinii na karcie konsultacyjnej przez mieszkańców sołectwa Olszyny posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi: 394.

3. W konsultacjach wzięło udział 22 osoby.

4. Wyniki konsultacji:

a) liczba głosów „jestem za”: 22

b) liczba głosów „jestem przeciw”: 0

c) liczba głosów „wstrzymuję się”: 0

Przewodniczący zespołu ds. konsultacji

Stanisław Ścibek             

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. informujemy, że na terenie powiatu ostrołęckiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 31.05 – 30.06.2023 r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 będzie budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce ul. Oświatowa 1.

 Obowiązek stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
  •    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  •    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,  o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji
w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jakie dokumenty trzeba wziąć na kwalifikację?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.23 marca 2023 r. (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Pies

W przypadku adopcji Gmina Myszyniec zobowiązuję się do sfinansowania zabiegu sterylizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, nr tel. 29 772 11 41 wew. 26

 

      Wielkanoc to okres otuchy, nadziei, radości i wzajemnej życzliwości oraz różnorodnych przygotowań. W tym okresie dzieci z PWD TPD Świetlicy Kolorowe Kredki w Myszyńcu brały udział w różnych zajęciach.

Wspólnie z rodzicami i twórczynią ludową p. Marzeną Geryk przygotowały z kolorowej bibuły palmę kurpiowską na konkurs organizowany przez RCKK. Ozdabiały elementami wielkanocnymi własnoręcznie wykonane karty świąteczne, które następnie wręczyły sympatykom naszej placówki. Wykonały również kolorowe pisanki, szare zajączki i żółte kurczaczki.

      Uczestniczyły w zorganizowanym wielkanocnym śniadaniu, podczas którego dzieliły się jajkiem, złożyły sobie życzenia i częstowały słodkościami.

Obecnie przygotowują się do nakręcenia filmiku “30 sekund dla równości”.

337081247_926271678797185_8971933009518483873_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
337446690_205334842194652_5612858980585009672_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
338040857_779868509942488_1982932647781929411_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
339059263_2571123109708176_4669607708100330506_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
339062910_5895357110589861_7418386054081897635_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
339761409_952739052521807_8240426717518952922_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
339934404_535938161802575_4921005654552193348_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
339974641_143454408453541_5038574994685756984_n
Świetlica Kolorowe kredki w Myszyńcu
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Gmina Myszyniec informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 321/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 26 kwietnia 2022 r. od 2 maja 2022 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za usługi komunalne – parkowanie pojazdów w dni targowe na wyznaczonym terenie targowiska:

Myszyniec, dnia 28 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.7.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2016 z 2 grudnia 2016 r. znak akt IN.GP.6220.10.2016.LK , w dniu 28 kwietnia 2022 r. wydano postanowienie, w którym organ wyraził stanowisko, że  aktualne są warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia określone w decyzji Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.10.2016.LK z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 72 ust. 4a ustawy ooś na postanowienie to przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu28 kwietnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Mieszkańcy gminy Myszyniec,

W związku z przyznaniem Gminie Myszyniec dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.”Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec" informuję, że mieszkańcy posiadający  wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski w  Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Gmina Myszyniec ogłasza nabór uzupełniający osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego. Osoby chętne prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Myszyniec, dnia 27 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.15.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 2 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 27 kwietnia 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu spełniającego wszystkie wymagania wskazane w postanowieniu Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.15.2021 z dnia 9 marca 2022 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

 

Myszyniec, dnia 27 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.14.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 1 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 27 kwietnia 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu spełniającego wszystkie wymagania wskazane w postanowieniu Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.14.2021 z dnia 7 marca 2022 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 26 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.14.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 1 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 26 kwietnia 2022 r. wydano postanowienie o sprostowaniu z urzędu postanowienia Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.14.2021 z dnia 7 marca 2022 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego.

Zgodnie z art. 113 §3  w związku z art. 126 Kpa na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu  zapraszają do RCKK w Myszyńcu w dniu 29 kwietnia 2022 roku na przedstawienie "Dokąd idziesz, Polsko"

Gmina Myszyniec informuje, że do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonawca Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. wykona przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych, które zostały zamontowane w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”.

Ambasada Brytyjska w Warszawie uruchomiła program przygotowany dla uchodźców z Ukrainy pn. Program Rodziny Ukrainy i Program dla Ukrainy, szczegółowe informacje zawarte są w załączonych ulotkach w języku ukraińskim oraz angielskim

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Gmina Myszyniec pragnie poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXVIII/320/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 marca 2022 r., od najbliższego piątku (22.04.2022 r.) rolnicy i ich domownicy mają możliwość sprzedaży w piątki i soboty bez opłaty targowej produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem w/w produktów, oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym dokonujących sprzedaży.

Myszyniec, dnia 21 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.6.2022                         

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022 r. na wniosek Państwa Magdaleny i Pawła Dąbrowskich wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Prowadzenie hodowli zwierząt (bydła mlecznego) w gospodarstwie rolnym o obsadzie docelowej do 77 DJP, w tym realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej (grupowej) dla bydła mlecznego o obsadzie docelowej do 77 DJP w systemie utrzymania ściołowym (głęboka ściółka)”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 20 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.8.2021

I N F O R M A C J A

o wydaniu postanowienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

W związku z prowadzonym przez Burmistrza Myszyńca postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętym na wniosek GGPL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, reprezentowanej przez prokurenta Filipa Sypko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wolkowe 10 o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 52, 53, 54, 146, 147, 148, 465/2, 465/3 obręb Wolkowe, gmina Myszyniec” Burmistrz Myszyńca informuje, iż po przekazaniu zażalenia spółki GGPL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, reprezentowanej przez prokurenta Filipa Sypko na postanowienie Burmistrza Myszyńca z dnia 18 listopada 2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, organ ten w dniu 29 marca 2022 r. wydał postanowienie znak SKO/4113/121/2021, w którym to postanowił utrzymać zaskarżone postanowienie organu I instancji w mocy.

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w ww. postanowieniu zobowiązało Burmistrza Myszyńca do podania informacji o wydaniu przedmiotowego postanowienia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

 

Myszyniec, dn. 19.04.2022 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 Myszyniec, dn. 19.04.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 Myszyniec, dn. 19.04.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Szanowni Państwo, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Gmina Myszyniec poszukuje domu dla małej, bezdomnej suni. W przypadku adopcji Gmina zobowiązuje się do sfinansowania zabiegu sterylizacji.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel.: 29 77 21 141 wew. 26

W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

MAJ 2022 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek CZAS PRACY
2 3 4 5 6 12:00-16:00
9 10 11 12 13 8:00-12:00
16 17 18 19 20 12:00-16:00
23 24 25 26 27 8:00-12:00
30 31       12:00-16:00
 

CZERWIEC 2022 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek CZAS PRACY
    1 2 3 12:00-16:00
6 7 8 9 10 8:00-12:00
13 14 15 16 17 12:00-16:00
20 21 22 23 24 8:00-12:00
27 28 29 30   12:00-16:00

Dwie bezdomne suczki w wieku ok. 3 m-cy szukają ciepłego domu. Suczki błąkały się przy drodze powiatowej w msc. Wolkowe, zostały tymczasowo zabezpieczone.

W przypadku adopcji Gmina Myszyniec zobowiązuję się do sfinansowania zabiegu sterylizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, nr tel. 29 77 21141 wew. 26

Myszyniec, dnia 30 kwietnia 2021 r.

IN.GP.6733.3.2020.2021                                                 

                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Myszyńca Nr 3/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek”

Zmiany w wyżej wyszczególnionej decyzji polegać będą na zmianie zapisu określającego szerokość zjazdów publicznych na szerokość min. 5,0 m, zjazdów indywidualnych na szerokość min. 4,5 m oraz zmianie sposobu odwodnienia drogi z „obustronnych płytkich rowów” na „miejscowe oczyszczenie istniejących rowów”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu: 800 -1600.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”. W związku z tym zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Burmistrz Myszyńca

Marszałek flaga

Flaga info

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego województwo Mazowieckie:

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 2. Opracowane opinii z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Sprawy różne.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                      /-/   Zofia Bałdyga

4 czerwca

Zgodnie z  zarządzeniem Nr 215/21 Burmistrza Myszyńca w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2021 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 1 maja 2021 r., w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek)  Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 4 czerwca  2021 r. pełniony będzie dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów pod numerem telefonu: 691 471 441.

 

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

droga

Burmistrz Myszyńca informuje, iż Gmina Myszyniec znalazła się  na liście podstawowej zadań rekomendowanych przez Wojewodę Mazowieckiego i zatwierdzonej przez Premiera RP do dofinansowania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1 267 670,07 zł, zaś dofinansowanie z RFRD wynosi 887 369,04 zł, tj. 70% kosztów całkowitych.

Pas drogowy zostanie odkrzaczony i wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa szerokości 5,5 m na długości 1 226 m, obustronne pobocza oraz oznakowanie poziome i pionowe.

W najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe.

Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

Myszyniec, dnia 22 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

IN.GP.6220.2.2021.EK

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1070 obręb 0012)”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

/-/ Burmistrz Myszyńca

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r.

Szczegóły poniżej:

 

Istnieje również możliwość udziału w bezpłatnym wykładzie online ekspertów ZUS  - 11 maja 2021 r. godz. 10.00 – 12.00  na którym będzie wyjaśnienie wszystkich nowych zmian wynikających z przepisów tarczowych oraz udzielone będą odpowiedzi na Państwa pytania.  

 

Zapisy na webinarium: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – do 10.05.2021 r.

 

Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Cisco Webex Meetings, wystarczy mieć dostęp do komputera i internetu oraz głośniki/słuchawki.

Na 30 minut przed webinarium pracownik ZUS wyśle zaproszenie-link na adres mailowy ze zgłoszenia udziału.

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo!

Wraz z nadejściem słonecznych dni na terenie powiatu wzrosła ilość zdarzeń związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na łąkach, nieużytkach, przy drogach komunikacyjnych a także w bezpośrednim sąsiedztwie lasów.

Burmistrz Myszyńca apeluje do mieszkańców naszej gminy o poszanowanie środowiska naturalnego oraz o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Niemal każdy z nas lubi spędzać czas na łonie natury. Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie człowieka. Jednym z jego przejawów jest wypalanie traw na nieużytkach czy przydrożnych rowach. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. W pożarach giną cenne, chronione gatunki roślin i zwierząt. Proceder ten jest tym bardziej szkodliwy, że w trakcie wypalania traw i innej suchej roślinności, do atmosfery przedostają się duże ilości szkodliwych dla zdrowia produktów spalania.

Sytuacje takie przytrafiają się każdego roku, zwłaszcza teraz w okresie wiosennym. W związku z tym pragniemy przypomnieć, że ustawa o ochronie przyrody nakłada sankcje karne na osoby, które dopuszczają się takiego bezprawnego działania. Pamiętajmy, że każdy pożar powoduje nieodwracalne straty ekologiczne, materialne, a także społeczne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypalania traw nie zatrzymają żadne zakazy administracyjne. Najważniejsza jest świadomość o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą takie działanie. Jedynie to może doprowadzić do zmniejszenia powstawania tego bezmyślnego zjawiska. Zwróćmy także szczególną uwagę na nasze dzieci, które czasami dla zabawy podpalają trawy nawet blisko swoich domów.

Apelujemy do Państwa o rozwagę!

Koszty ludzkiej bezmyślności ponosimy wszyscy!

NIE WYPALAJ !

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy  zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ocalić od zapomnienia - konkurs

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec „Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się w dniach 12 kwietnia - 22 kwietnia 2021 r.

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka – leluja, gwiazda
 • Ciasto obrzędowe - byśki, nowe latko,
 • Kwiaty z bibuły

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła ponadpodstawowa

Przygotowanie do konkursu:

1.Wycinanka

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE jedną wycinankę w formacie A4 bądź A3 przedstawiającą leluję bądź gwiazdę.

2.Ciasto obrzędowe

Uczestnika biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy byśki (zwierzęta gospodarstwa domowego) bądź jedno nowe latko.

3.Kwiaty

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy różne kwiaty wykonane z bibuły bądź krepliny.

Inne postanowienia:

 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje).
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Organizatorzy zobowiązują się do powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę.
 • Komisja dokona oceny prac w każdej kategorii i przydzieli miejsca od 1-3.
 • Komisja może nie przyznawać wszystkich miejsc
  w kategorii lub przyznać wyróżnienia.
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

Prace w konkursie należy złożyć w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 8:00 – 16:00 do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Ogłoszenie wyników 26 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej oraz facebook’u RCKK.

O odbiorze nagród w konkursie Organizator będzie informował indywidualnie nagrodzone osoby.

Karta zgłoszenia

Koło Gospodyń Wiejskich

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.
Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/polskaodkuchni

Koło Gospodyń Wiejskich

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Deklaracje o systemie ogrzewania w budynku

Docelowo system będzie miał charakter elektronicznego rejestru, który będzie obsługiwany także w wersji mobilnej i webowej. Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w kwocie 30 mln zł. Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości. Od zainicjowania systemu odbierającego deklaracje, będziemy mieć 12 miesięcy na przesłanie formularza z niezbędnymi informacjami. W przypadku nowych budynków właściciele mają 14 dni na złożenie deklaracji.

Kiedy start ?

Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa ( GUNB) podało , że narzędzie do zbierania danych startuje 1 lipca 2021 r. To właśnie GUNB jest odpowiedzialny za to zadanie. Cała baza zbierania danych ma być rozwiajana etapami do 2023 r.

Kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji?
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co będzie zawierał system?

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

LINK DO PLIKU Z INFORMACJAMI: 

Myszyniec, dnia 8 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

IN.GP.6220.3.2021.EK                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. na wniosek Gminy Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, reprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza – Pana Stanisława Ścibek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie-Olszyny”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w godzinach pracy urzędu: 800 -1600.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), czyli jako przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zastępca Burmistrza

/-/ Stanisław Ścibek

Życzenia z okazji światowego dnia zdrowia

Wspólne działania dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Myszyniec

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu, wspólnie z Burmistrzem Myszyńca, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Myszyńcu oraz Przewodniczącą Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa, organizuje w dniu 9 kwietnia br. spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu mieszkańców gminy Myszyniec. Będzie ono dostępne on-line na takich samych zasadach, jak sesje Rady Miejskiej. Serdecznie zapraszamy!

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu – kom. Agnieszka Pawelczyk wraz z Burmistrzem Myszyńca – Panią Elżbietą Abramczyk, Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Sławomirem Archackim i Przewodniczącą Komisji – Panią Małgorzatą Brodzik zapraszają na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa, w formie on-line, które odbędzie się w najbliższy piątek – 9 kwietnia br. o godzinie 12.00.

W posiedzeniu tym będzie uczestniczył asp. Krzysztof Kolator z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który poruszy tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców gminy Myszyniec i przekaże informacje na temat metod działania różnego rodzaju oszustów.

Posiedzenie komisji będzie transmitowane on-line na takich samych zasadach, jak sesje Rady Miejskiej w Myszyńcu. Ponadto zostanie utrwalone i będzie dostępne dla naszych mieszkańców na stronie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

W dniu posiedzenia Komisji, na stronie Urzędu Miejskiego będzie dostępny link do transmisji on-line.

Serdecznie zapraszamy!

Myszyniec, dn. 06.04.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Myszyniec – spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat metod działania różnego rodzaju oszustów w sieci. Mieszkańców zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

 2. Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych.

 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodnicząca Komisji:

/-/ Sławomir Archacki /-/ Małgorzata Brodzik

Wysłuchania publiczne

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.


Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

Fundusze europejskie

Życzenia Wielkanocne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono
75 mln zł.

Do 29 kwietnia 2020 r. ARiMR wypłaciła około 62 mln zł dla ponad 56 tys. rolników.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę nw. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec (2.4MB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Burmistrza Myszyńca nr 127/20 (20.9kB) Zapisz dokument  

Burmistrz Myszyńca informuje, iż z dniem 30 kwietnia zostanie wznowiony handel na targowisku, czasowo ograniczony do artykułów rolno – spożywczych i płodów rolnych. Zasady zachowania i handlu, ze względu na stan epidemii, zostały określone w nowym regulaminie, dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego. Należy się z nimi zapoznać i respektować.

Z przyjemnością informujemy, że  Gmina Myszyniec uzyskała dofinansowanie  w ramach Konkursu Grantowego
- Zdalna Szkoła  na realizację projektu „Zdalne szkoły Gminy Myszyniec” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
.

            W ramach dofinansowania zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, na łączną kwotę do 70 000,00 zł. Komputery w najbliższym czasie zostaną przekazane szkołom, które użyczą je uczniom nie posiadającym sprzętu do nauki zdalnej.

Po zakończeniu okresu nauki zdalnej sprzęt pozostanie do dyspozycji Publicznych Szkół Podstawowych  z terenu Gminy Myszyniec.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         Burmistrz Myszyńca

                                                                                                                                                                     /-/ Elżbieta Abramczyk

Drodzy mieszkańcy,

Nadeszła wiosna. Apeluję i proszę – nie wypalajmy traw i śmieci, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu  publicznemu.

Wypalanie traw i zarośli to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka

Ponadto przypominam, że wypalanie traw jest nielegalne - w  myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 124 pkt.1  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  i szuwarów” oraz art. 131 pkt. 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość może wynosić do 5000 zł a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega: za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które może nakładać ARiMR – obniżenie dopłat bezpośrednich nawet o 25%, a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Apeluję o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.


  

   Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

 

 

Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość dofinansowania wynosi 280 000,00 zł brutto

W ramach realizacji zadania rolnicy z Gminy Myszyniec, którzy w 2019r. złożyli wnioski w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Myszyniec, uzyskają możliwość bezpłatnego przekazania tych odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po wyłonieniu wykonawcy ww. zadania rolnicy zostaną poinformowani o dalszych działaniach.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Drodzy! :)

Rzeczywistość, w której obecnie żyjemy jest czymś niespotykanym, trudnym do ogarnięcia. Przez sytuację obecnie panującą w naszym kraju musieliśmy odwołać nasze wszystkie zajęcia oraz kilka głównych imprez, w tym coroczny Festiwal Piosenki Dziecięcej... :(

Jednak czy aby na pewno? :D

Kochani!
Ruszamy z czymś czego jeszcze nie było u nas w takiej formie! :D

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ - Edycja ONLINE! 🎤

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z naszej gminy! :)

Gorąco zachęcamy młodszych i starszych do wzięcia udział w konkursie, aby pokazać nam swój talent. :)

Wszelkie informacje w tym regulamin i karta zgłoszeń są dostępne naszej stronie internetowej: www.rckkmyszyniec.pl.

Niech konkurs stanie się nie tylko rywalizacją, ale przede wszystkim dobrą zabawą! :)

Zachęcamy do śpiewania i nadsyłania swoich prac! :D :D :D

Od czwartku 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Regulacje dotyczące obowiązku zakrywania twarzy (np. przez noszenie maseczek) w miejscach publicznych znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii. 15 kwietnia zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające (treść do pobrania)

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec od dnia 23 marca br. mogą korzystać z  pomocy i wsparcia specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a także w sprawach prawnych w związku ze stosowaniem przemocy domowej  w formie zdalnej w niżej wymienionych terminach: 

 • w każdy wtorek miesiąca  w godz. 8:30 – 12:30 - tel. 29/33-33-115
 • w każdą sobotę miesiąca  w godz. 9:00 –  13:00 – tel. 602-749-528
 • w dniu 28 kwiecień br. - w godz. 7.30 – 14.30 – tel.604-557-898
 • w dniu 12 i 26 maj br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel.604-557-898  
 • w dniu 10 i 23 czerwiec br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel.604-557-898  

 

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco.

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W dalszym ciągu będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy Kolei Mazowieckich

Ograniczenia w przewozach będą obowiązywały także po 10 kwietnia. Na czas świąt niektóre połączenia zostaną zawieszone.

Specjalny rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa zostaje przedłużony do 3 maja br.

Ponadto w okresie Świąt Wielkanocnych (11 – 13 kwietnia) nie będą kursować wybrane pociągi przyspieszone oraz niektóre pociągi do/z: Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Mińska Mazowieckiego i Piaseczna.

Przypominamy, że w dniach 15 – 30 kwietnia w dni robocze, w związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, wybrane pociągi KM nie będą zatrzymywały się na przystankach osobowych Parzniew, Brwinów oraz Milanówek.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy.

Burmistrz Myszyńca informuje o wydłużeniu terminu składania Wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do odwołania.                          

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy           

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla następujących operacji objętych PROW na lata 2014 – 2020:

 • 1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych
 • 2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Szkolenie organizowane jest w związku z uruchomieniem naborów wniosków w ramach w/w operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” można składać w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” można składać w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Termin przeprowadzenia szkolenia:  środa -  08 maja 2019r.,  w godzinach  10:00 – 12:10

 

Miejsce  przeprowadzenia szkolenia : Biuro Powiatowe w Ostrołęce, ul. Kościuszki 17, 07-409 Ostrołęka

Serdecznie zapraszamy

 

Uwaga! W związku z trwającą od kilku tygodni suszą, jak również występującymi ostatnio porywistymi wiatrami, w lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska wilgotność ściółki leśnej sprzyja błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia.

- Pożar może spowodować mała iskra z pozostawionego ogniska, nierozważnie wyrzucony niedopałek papierosa, czy rozniecanie ognia w miejscach niedozwolonych – przestrzega Jarosław Wilga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.  - Nie wypalajmy też traw na łąkach. To nierozważne i zabronione. Pożar może szybko wymknąć się spod kontroli i dotrzeć do zabudowań gospodarczych bądź lasu.

Do apelu przyłącza się również policja: - Prosimy mieszkańców o czujność i zgłaszanie na policję wszelkich niepokojących sytuacji w lesie, a także  podejrzanych osób w pobliżu kompleksów  leśnych, pod nr tel. alarmowego 997.

Leśnicy przypominają z kolei o zachowaniu  szczególnej ostrożności podczas wypoczynku w lesie: w kompleksach leśnych oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi.

W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. alarmowego 998.

 

Witamy serdecznie po świętach! 

Mamy nadzieję, że odpoczęliście, naładowaliście baterie i jesteście zwarci i gotowi do uczestnictwa w naszych wydarzeniach. 

Już 7 maja wraz z Grupa Ratownicza Nadzieja Myszyniec zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w podstawowym kursie udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej! 

Wstęp jest całkowicie WOLNY!  :)

Startujemy o godz. 16 na sali widowiskowej RCKK! Do zobaczenia! 

RCKK w Myszyńcu ogłasza, że już 19 maja 2019 r. odbędzie się XXX Jubileuszowy JARMARK KURPIOWSKI!

W tym roku z racji jubileuszu Jarmark Kurpiowski będzie miał charakter niezwykle uroczysty. 

Rozpoczynamy Mszą Św. w Bazylice Myszynieckiej, a po mszy udamy się kolorowym korowodem do Amfiteatru RCKK, gdzie odbędą się główne punkty programu. 

Gorąco zapraszamy wszystkich miłośników folkloru kurpiowskiego i nie tylko! Bądźcie razem z nami! 

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!

No dobrze, a dla organizatorów najciekawszych inicjatyw mamy też nagrody!

Zapraszamy do rywalizacji miejscowości z Gminy Myszyniec.

Nagrody w wysokości 2 tys. zł, 1,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Mieszkańcy gminy Myszyniec,

       W związku z ubieganiem się przez Gminę Myszyniec o dotację na "usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Myszyniec" informuję, że mieszkańcy posiadający  wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski w  Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

pok. nr 1.

Wnioski należy złożyć do dnia 16 maja 2019 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania, które mają zdemontowane wyroby azbestowe.

 

Pobierz:

Gmina Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce zorganizowały w tym roku Punkt przyjmowania zeznań podatkowych, który mieści się w jednym z pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego na Placu Wolności.

Pracownik Urzędu Skarbowego przyjmował zeznania podatkowe w miesiącu marcu br.

W tym roku będzie jeszcze jeden dyżur w dniu 18 kwietnia (czwartek)

w godz. 9.00 – 14.00.

Zapraszamy mieszkańców, którzy jeszcze nie rozliczyli się z Urzędem Skarbowym do załatwienia sprawy podczas pełnionego dyżuru w Punkcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza stanu dróg gminnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel

 

 

 

Już 12 kwietnia (piątek) w sali widowiskowej RCKK będziemy mieli możliwość obejrzenia najnowszych polskich i międzynarodowych premier.

Bilety do nabycia pod tym linkiem: https://ekobilet.pl/profesjonalnekinoobjazdowe. bądź w dzień seansu.

Ceny biletów:

Normalny-16zł

Ulgowy-14zł

Grupowy-12zł (tylko na seanse poranne)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MIAŁ BYĆ CUD
SPEKTAKL Z PIOSENKAMI AGNIESZKI OSIECKIEJ

tekst: Halina Rowicka
adaptacja i reżyseria: Jan Szurmiej
scenografia i kostiumy: Andrzej Lewczuk
aranżacje muzyczne: Mikołaj Hertel
muzyka: Jacek Bąk, Janusz Bogacki, Natalia Iwanowa, Seweryn Krajewski, Jacek Mikuła, Włodzimierz Nahorny, Bułat Okudżawa, Wiktor Osiecki, Andrzej Zieliński
zdjęcia: Rafał Latoszek

występują: Halina Rowicka, Jacek Kawalec, Mikołaj Hertel
(akompaniament)

Uwaga na „Wezwania do uregulowania należności”!!!

Szanowni Państwo,

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna wzywające do uregulowania zaległych należności z tytułu opłaty dystrybucyjnej za 2019 r.

 

Informujemy, że nie są to wezwania wysyłane przez PGE Dystrybucja S.A.

i nie dotyczą dystrybucji energii elektrycznej!!!

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konta przekazywane w korespondencji od nieznanych nadawców, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt ze sprzedawcą energii, z którym maja Państwo podpisaną umowę.

 

 

 

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

 

2 a
2 b
Previous Next Play Pause
1 2

4 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy III SP pod kierunkiem wychowawczyni, pani Hanny Brodowskiej, zaprezentowali dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przedstawienie teatralne pt. ,,Czerwony Kapturek”. Kreatywne działanie trzecioklasistów przypomniało dzieciom, że zawsze należy słuchać rad dorosłych, aby uniknąć kłopotów.

 

1 a
1 b
1 c
Previous Next Play Pause
1 2 3

4 kwietnia 2019 roku pani Elżbieta Rolka wraz z uczniami przygotowała apel poświęcony pamięci Wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II – papieża, dla upamiętnienia 14. rocznicy Jego śmierci. Wiersze, piosenki i znane teksty przypomniały nam, jak wielkim człowiekiem był Karol Wojtyła, o którym pamięć w naszych sercach jest wciąż żywa.

wiosna (1)
wiosna (2)
wiosna (3)
wiosna (4)
wiosna (5)
wiosna (6)
wiosna (7)
wiosna (8)
wiosna (9)
wiosna (10)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dnia 21 marca świętowaliśmy w naszej szkole I Dzień Wiosny. W tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się do Myszyńca. Dzięki uprzejmości pani Jadwigi Brakonieckiej dzieci zwiedziły piekarnię GS oraz mogły przyjrzeć się z bliska pracy piekarza. Miały niepowtarzalną okazję zobaczyć cykl produkcyjny pieczenia bułek i chleba. Starsi uczniowie sami podejmowali próby wygniatania i formowania chałek. Na zakończenie każdy otrzymał słodki poczęstunek.

Uczniowie odwiedzili również Miejsko – Gminną Bibliotekę im. Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu. Brały udział w lekcji bibliotecznej, poznały pracę bibliotekarza. Odbyły się również warsztaty robienia kwiatów z bibuły dla uczniów klas V-VIII. Nie obyło się również bez wizyty pani Wiosny, która ze swoimi darami pożegnała wszystkie dzieci.

Uczniowie wzięli również udział w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez tutejszą parafię.

Zgodnie z tradycją, dzień zakończył się paleniem
Marzanny. Dzieci radosne i uśmiechnięte powróciły do swoich domów, aby szukać pierwszych zwiastunów wiosny.

 

Prosimy sołtysów lub przedstawicieli o zgłaszanie wiosek do I edycji powiatowego turnieju „Krwawa Liga 2019”. Termin przyjmowania zgłoszeń do 9 kwietnia (wtorek) 2019 roku.

Szczegółowe informacje są udzielane w Urzędzie Miejskim w pokoju nr.30 lub pod numerem telefonu +48 29 772 11 41 wew.31.

Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk spotkała się z sołtysami, jeszcze raz pogratulowała wyboru i prosiła o współpracę dla dobra mieszkańców gminy.

            Na spotkaniu omówiono szczegółowo sprawy dotyczące m.in.

 • - akcji „Sprzątania Świata-Gminy
 • -segregowania śmieci
 • - programu dla sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019”

Zapraszamy dnia 3 maja 2019r.  do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina na Piknik Rodzinny "Żyj na serio", którego współorganizatorem jest Urząd Miejski w Myszyńcu. Odbędą się tam liczne pokazy szerzące wiedzę medyczną oraz naukę pierwszej pomocy również wśród najmłodszych. Celem pikniku jest szerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz samobadania wśród kobiet. Piknik edukacyjny połączony będzie z licznymi występami promującymi nasz region a także koncertem. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny a dla uczestników w programie:

- Stanowiska profilaktyczne

- Stanowiska jednostki policji

- Stanowisko Straży pożarnej- Pokaz akcji ratunkowej

- Stanowisko WOPR- nauka udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

- Występy dzieci ze szkół znajdujących się w obrębie naszego terenu

- Koncert zespołu Mejk

Spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy MyszyniecShow Gallery

W dniu 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej  odbyło się spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy Myszyniec.

Pani Burmistrz przekazała informację, że 2 maja 2019r. Urząd Miasta będzie zamknięty i dzień ten będzie odpracowany 13 kwietnia. Tego dnia od godziny 13.00 pracownicy Urzędu wezmą udział w akcji „Sprzątanie Świata-Gminy”. Zachęcała sołtysów, radnych oraz mieszkańców gminy do włączenia się do akcji i zadbania o środowisko wokół siebie.

Rozbudzanie zainteresowań dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową to cel konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Wytwory uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Barbary Pieńkos prezentują wybrani uczestnicy zajęć artystycznych.

Joanna Pliszka

29 marca 2019 roku w Ostrołęce na błoniach nad Narwią odbyły się indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Finału Międzypowiatowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których zawodnicy z naszej szkoły pod kierunkiem pana Szymona Wasika, nauczyciela wychowania fizycznego, awansowali na wyższy szczebel. Mateusz Domian, uczeń klasy VI SP, zajął VI miejsce na dystansie 1000 m.  Natomiast Emil Domian, uczeń klasy III GIM., – IV miejsce na dystansie 1500 m.

Gratulujemy

Joanna Pliszka

29 marca 2019 roku uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk, nauczycielki języka polskiego, zaprezentowali dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego oraz uczennicom klasy I przedstawienie teatralne na podstawie ,,Mitu o Demeter i Korze”. Żywa lekcja języka polskiego pozwoliła na uzmysłowienie widzom słuszności słuchania rad i wskazówek osób dorosłych.

Joanna Pliszka

29 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. ,,Szewczyk Dratewka”, którego główne przesłanie nie straciło na wartości, a pozwoliło na uświadomienie faktu, że pomoc i życzliwość okazywana innym się opłaca.

Joanna Pliszka

SPRAWOZDANIE Z XVI EDYCJI KONKURSU „BAJKOWY OMNIBUS”Show Gallery

27 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie  odbyła się XVI edycja konkursu „Bajkowy Omnibus”. Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych  Gminy Myszyniec, Lelis, Łyse. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów:   SP Łęg Starościński, SP  Lipniki , SP Dąbrówka, PSP Wydmusy, PSP Zalesie oraz PSP Wykrot. Każdy zespół liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali  na pytania dotyczące treści  wybranych baśni Marii Krüger, odgadywali  nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni i wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat.

24 kwietnia 2018 roku odbyła się XV edycja konkursu ,,Bajkowy  Omnibus” zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wykrocie oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Myszyńcu filia w Wykrocie. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Pomysłodawczynią konkursu jest pani Elżbieta Drężek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w PSP w Wykrocie.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi.

Kino Visa zaczyna majówkę już 27 kwietnia, przed nami aż 10 dni specjalnie przygotowanych atrakcji - dwa nowe tytuły w repertuarze, największe hity kwietnia i ceny obniżone o połowę. Odpocznij w kinie i daj się ponieść filmowym emocjom!

 

Od 27 kwietnia do 6 maja nasi widzowie w Lidzbarku, Brodnicy, Szczytnie, Mikołajkach, Myszyńcu, Bartoszycach, Olsztynku, Bieżuniu, Kłodawie i Łasku będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji. Ci, którzy zapłacą kartą Visa, otrzymają aż 50% zniżki na wszystkie bilety i zestawy w barku kinowym. Szczegóły promocji oraz regulamin na stronie Kino.Visa.pl

 

Majówka z Kinem Visa może oznaczać filmową przygodę w Londynie. Tam rozgrywa się akcja animacji „Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali”. Sherlocka Holmesa znają wszyscy, czas poznać Sherlocka Gnoma! Filmowy bohater ma przed sobą nietypową detektywistyczną misję – musi rozwikłać zagadkę ogrodowych krasnali. W oryginalnej wersji językowej tej opowieści towarzyszą m.in. Emily Blunt i Johnny Depp. Polskie głosy, które poprowadzą nas przez tę historię, należą m.in. do Przemysława Bluszcza i Jarosława Boberka.

 

Majówkowy weekend z Kinem Visa to także szansa na spotkanie z Larą Croft. Angelina Jolie ustępuje miejsca na ekranie Alicii Vikander – to tę aktorkę zobaczycie w filmie „Tomb Raider” w wersji 3D z dubbingiem. To jedna z tych bohaterek, która zdecydowanie nie potrafi żyć bez adrenaliny. Przygotujcie się na szybkie zwroty akcji. Filmowa Lara potrafi być wrażliwa, a jednocześnie bezwzględna, zdeterminowana i bezradna. Fani najpopularniejszej gry millennium mogą liczyć na intensywne emocje.

 

W repertuarze zostają z nami także filmy, które zdążyły już podbić serca publiczności w kwietniu, m.in. nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej. Ważna opowieść o tym, że nikogo nie dziwi już metaforyczna utrata twarzy, za to fizyczna inność skazuje na wykluczenie. Fanów Metalliki ucieszy obecność utworów zespołu w tym filmie.

Mocne uderzenie słychać również w zwiastunie „Player One” Spielberga. To formacja Van Halen. Słynny utwór „Jump” zapowiada skok w przyszłość, do roku 2045.  To ten moment w historii, kiedy ludzie szukają ukojenia w wirtualnej rzeczywistości.

Na widzów Majówki z Kinem Visa czeka także „Pitbull. Ostatni pies“ w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Porucznik Despero kontra gangi walczące o wpływy w mieście. Marcin Dorociński to tylko jeden z magnesów, który przyciągnie widzów do kina.

Wejdź na facebookowy profil Objazdowego Kina Visa i zobacz fragmenty filmów, które czekaja na Ciebie w maju!

https://www.facebook.com/KinoObjazdowe/

 

Myszyniec - 01.05.2018

Gnomeo i Julia
Godzina: 9:00 i 14:30
Cena biletu:
16 zł (normalny)
14 zł (ulgowy)

Player One 2D DUBBING
Godzina: 11:00
Cena biletu:
16 zł (normalny)
14 zł (ulgowy)

Tomb Rider
Godzina: 16:20
Cena biletu:
16 zł (normalny)
14 zł (ulgowy)

Twarz
Godzina: 18:30
Cena biletu:
16 zł (normalny)
14 zł (ulgowy)

Pitbull. Ostatni Pies
Godzina: 20:30
Cena biletu:
16 zł (normalny)
14 zł (ulgowy)

 

Rezerwacje biletów na stronie:
kino.visa.pl

lub pod numerem telefonu:
22 357 78 00 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

 

 

Więcej informacji:

Biuro prasowe Outdoor Cinema

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwa Ostrowska

+48 535 861 003

Gmina Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje o uruchomieniu w Urzędzie Miejskim punktu przyjmowania zeznań podatkowych. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe w dniu 19 i 26 kwietnia (czwartek) w pokoju nr 19 na I piętrze w godz. 900 – 1400.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

9.   Przedstawienie oceny zasobów społecznych.

10.   Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

b)       udzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca,

c)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

d)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

e)       wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,

f)        przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

g)       przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec na lata 2016-2023,

h)       trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

j)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 

W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa  turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24.06 -14.07.2018

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018

 

Turnusy trwają 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do  10 maja br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 772 25 12  lub w siedzibie PT KRUS  w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 2,  07-430 Myszyniec, pokój nr 11.

28 marca 2018 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem pani Elżbiety Rolki zaprezentowali program artystyczny dotyczący tajemnicy Wielkiejnocy i właściwego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zwrócili uwagę na charakter dni Wielkiego Tygodnia oraz znaczenie poszczególnych symboli i tradycji w kulturze chrześcijańskiej.

Fundacja „150 Lat KGW” wraz z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są organizatorami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.  Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat

(urodzone po 01.01. 2002 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę KRUS.

Dla dzieci z terenu działania Waszego Związku planowane jest w Dźwirzynie 04 – 14. 08.2018r ( miejsce i termin może ulec zmianie).

Całkowity koszt wyjazdu wynosi 550 zł.  (może ulec zmianie).

W cenie wyjazdu oferujemy:

 • ·        transport;
 • ·        nocleg;
 • ·        wyżywienie (5 posiłków);
 • ·        opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • ·        ubezpieczenie, pielęgniarka, lekarz;
 • ·        wycieczki autokarem po okolicy;
 • ·        wycieczki piesze szlakami turystycznymi;
 • ·        zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego;
 • ·         basen;
 • ·        kąpiel w morzu;
 • ·         dyskoteki;
 • ·        gry i zabawy integracyjno- sportowe, i wiele innych.

 

Wyjazd autokaru z Ostrołęki.

Więcej informacji i zgłoszenia tel. 508 085 765. lub (po godz.16 tel.501 301 992)

Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) została złożona oferta przez Stowarzyszenie  Abstynentów „Nowa Droga” Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 11.04.2018r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Mirosława Gruszewska

Pobierz: